Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

Türk İktisat Tarihi Sayısı
Bahar  2003
Sayı: 1
SATINAL

Bu Sayıda;


Türk İktisat Tarihi

Sunuş

Birikimsiz (b)ilim olmaz. Literatür çalışmaları, üzerine inşa edildiği birikime ayna tutmakla kalmaz, birikim bilincimizi yeniler. Bu tür çalışmalar, mevcut birikimi birçok açıdan değerlendirerek literatür hakkında çeşitli tasnifler yapmayı, varsa eksiklikleri ve hataları tespit etmeyi, takip edilen yaklaşımları ve kullanılan kaynakları gözden geçirmeyi amaçlar... Elinizdeki ilk sayısında Türk İktisat Tarihi literatürünü bu metoda uygun biçimde ele alan...

devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • Türkiye'de İktisat Tarihi Çalışmalarının Tarihi Üzerine Bir Deneme
  Review of the Studies on Turkish Economic History in the Republican Period
  COŞKUN ÇAKIR
  (Özet - Abstract) 7-63 s indir
 • Cumhuriyet Dönemi Türkiye İktisat Tarihi Çalışmaları Hakkında Genel Bir Değerlendirme
  Literature on the economic history of Turkey in the Republican Period
  MURAT KORALTÜRK
  (Özet - Abstract) 65-80 s indir
 • Erken Modern Dönem Osmanlı Ticaret Literatürüne Genel Bir Bakış
  Review of the literature on Ottoman Commercial History
  MEHMET BULUT
  (Özet - Abstract) 219-244 s indir
 • Osmanlı Esnafı ve Sanayisi Üzerine Yapılan Çalışmalarla İlgili Genel Bir Değerlendirme
  On the literature of Ottoman artisans esnaf and industry
  AHMET KAL'A
  (Özet - Abstract) 245-266 s indir
 • Türkiye'de Tahrir Defterlerine Dayalı Olarak Hazırlanmış Çalışmalar Hakkında Bazı Görüşler
  Ottoman Tahrir Registers
  ERHAN AFYONCU
  (Özet - Abstract) 267-286 s indir
 • Mahkeme Kayıtları (Şer'iye Sicilleri): Literatür Değerlendirmesi ve Bibliyografya
  Ottoman Court Records (.er?iye Sicils): Evaluation of the literature and a bibliography of sicil studies
  YUNUS UĞUR
  (Özet - Abstract) 305-344 s indir
 • Bir İktisat Tarihi Kaynağı Olarak İstatistikler ve DİE Tarihi İstatistikler Dizisi
  Review Article: Historical Statistics Series of State Institute of Statistics (DIE)
  F. SAMİME İNCEOĞLU
  (Özet - Abstract) 385-416 s indir
 • Bir Ortadoğu İktisat Tarihçisi Olarak Charles Issawi ve The Economic History of Turkey
  Charles Issawi as a Middle East Economic Historian and his The Economic History of Turkey
  FATİH ERMİŞ
  (Özet - Abstract) 417-427 s indir
 • Fuad Köprülü ve Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası ve Türk Hukuk Tarihi Dergisi
  Turkish Law in the Republican Period: Türk Hukuk ve ?ktisat Tarihi Mecmuas? and Türk Hukuk Tarihi Dergisi
  FETHİ GEDİKLİ
  (Özet - Abstract) 433-441 s indir
 • Ek: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları: Haziran 2002-Ocak 2003


  (Özet - Abstract) 471-501 s indir
TALİD KATALOG

Makale İndir
----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------
Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi