Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

Eski Türk Edebiyatı Tarihi II Sayısı
Güz  2007
Sayı: 10
SATINAL

Bu Sayıda;


Eski Türk Edebiyatı Tarihi II

Sunuş

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi'nin 9. ve 10. sayılarını Eski Türk Edebiyatı Tarihi Literatürü'ne tahsis ettik. Eski Türk Edebiyatı -klasik edebiyat, divan edebiyatı vb. isimlerle de anılır- VIII. yüzyıl ile XIX. yüzyıl arasındaki dönemde Türklerin oluşturduğu edebiyattır.


devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • Eski Türk Edebiyatında Nesir:Gelişimi ve Kaynakçası
  The Prose in Old Turkish Literature:Its Development and Bibliography
  MİNE MENGİ
  (Özet - Abstract) 43-76 s indir
 • XVII-XIX. Yüzyıllara Ait Türkçe Divan ve Divançeler
  Turkish-written Divans belonging to the XVIIth-XIXth Centuries
  ZİYA AVŞAR
  (Özet - Abstract) 95-130 s indir
 • Cumhuriyet Dönemi (1923-2007)Türk Edebiyatında 'Belâgat' Çalışmaları
  Works Rhetorique in the Turkish Literature of the Republican Period (1923-2007)
  MÜCAHİT KAÇAR
  (Özet - Abstract) 315-330 s indir
 • Talat Sait Halman ile Eski Türk Edebiyatı Üzerine
  İnterview with Talat Sait Halman on Old Turkish Literature

  (Özet - Abstract) 505-512 s indir
 • Edebiyat Tarihimizin Vazgeçilmez Kaynakları: Şair Tezkireleri
  The Tezkires of Poet: Indispensable Sources for History of our Literature
  FİLİZ KILIÇ
  (Özet - Abstract) 543-564 s indir
 • Eski Türk Edebiyatı Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine, 1922-2005
  An Evaluation Master and P.hD. ThesesOn Old Turkish Literature , 1922-2005
  HATİCE AYNUR
  (Özet - Abstract) 631-678 s indir
 • Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları ve Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları Dergisi Dizini
  Studies of Old Turkish Literature at Department of Turkish Language and Literatur of University of Hacettepe and İndex of Its Periodical Türkbilig: The Journal of Turcology Studies
  Fatma Sabiha KUTLAR
  (Özet - Abstract) 679-698 s indir
 • MSGSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Yapılmış Eski Türk Edebiyatına Dair Tezler
  Theses Old Turkish Literature Completed at Department of Turkish Language and Literatur of the Faculty of Arts and Sciences of MSGSÜ
  MÜJGÂN ÇAKIR
  (Özet - Abstract) 699-706 s indir
 • I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu(Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına) 25-26 Mayıs 2007 Kayseri
  1st Symposium of Classical Turkish Literature In Memory of Prof. Dr. Tunca Kortantamer May 25-26th 2007 Kayseri
  Abdülkadir DAĞLAR
  (Özet - Abstract) 741-744 s indir
 • TALİD EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Mayıs 2007 - Aralık 2007
  APPENDIX: Turkish Studies In the National and International Periodicals: May 2007-December 2007

  (Özet - Abstract) 749-776 s indir
TALİD KATALOG

Makale İndir
----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------
Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi