Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

Türk Sosyoloji Tarihi Sayısı
Bahar  2008
Sayı: 11
SATINAL

Bu Sayıda;


Türk Sosyoloji Tarihi

Sunuş

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin Türk Sosyoloji Tarihi’ni konu edindiğimiz yeni sayısıyla yine beraberiz.

Osmanlı’da Sosyoloji, ilk kez, XIX. yüzyılın son çeyreğinde Jön Türk aydınları arasında ve devletin yaşadığı sorunlara paralel olarak ‘devleti kurtaracak reçeteleri sunan bir bilim dalı’ kimliğiyle tanındı, tanıtıldı, kullanıldı ve yaygınlaştırıldı...

 


devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • Türk Sekülerleşmesi İncelemelerinde Paradigma Değişimine Doğru
  A Paradigm Shift in the Study of Secularization in Turkey?
  NURULLAH ARDIÇ
  (Özet - Abstract) 61-92 s indir
 • Bahattin Akşit ile Bilimsel Araştırmaları ve Türkiye’nin Sosyolojik Dönüşümü Üzerine
  An Interview with Bahattin Akşit on His Scientific Researches and the Sociological Tarnsformation of Turkey

  (Özet - Abstract) 269-302 s indir
 • Nükhet Sirman ile Türkiye’de Sosyoloji ve Antropoloji Yapmak Üzerine
  An Interview with Nükhet Sirman on Doing Sociology and Anthropology in Turkey

  (Özet - Abstract) 303-326 s indir
 • Korkut Tuna ile Türk Sosyolojisinin Dünü ve Bugünü Üzerine
  An Interview with Korkut Tuna on Yesterday and Today of Turkish Sociology

  (Özet - Abstract) 327-352 s indir
 • Türkçe Sosyoloji Ders Kitapları Hakkında Bibliyografik Bir Değerlendirme
  A Bibliographical Evaluation of Sociology Textbooks in Turkish
  YÜCEL BULUT
  (Özet - Abstract) 353-404 s indir
 • Türkçe Sosyoloji Tarihi Kitapları Literatürü: Eleştirel Bir Değerlendirme
  The Literature of the Books on the History of Sociology in Turkish: A Critical Evaluation
  MEHMET ANIK
  (Özet - Abstract) 405-434 s indir
 • Türkiye'de Sosyolojinin Eleştirel Kapasitesi: Şerif Mardin Üzerine
  On Şerif Mardin: Critical Capacity of Sociology in Turkey
  ALİM ARLI
  (Özet - Abstract) 633-652 s indir
 • Türkiye'de Yeni Kent Sosyolojisi: Murat Güvenç'i Okumak
  The New Urban Sociology in Turkey:Reading Murat Güvenç
  ALİM ARLI
  (Özet - Abstract) 663-667 s indir
 • Türkiye'deki Sosyoloji Dernekleri: Süreksizliklerin Ardındaki Süreklilik
  Sociology Associations in Turkey: Continuity behind Discontinuity
  NİLGÜN ÇELEBİ
  (Özet - Abstract) 677-690 s indir
 • Toplumbilimin Türkiye Serüveninde Sosyoloji Kongreleri
  The Sociology Congresses in Adventure of Sociology in Turkey
  SUVAT PARİN
  (Özet - Abstract) 691-712 s indir
 • İçtimaiyat'tan Sosyoloji'ye: İÜEF Sosyoloji Bölümü'nün Tarihine ve Sosyoloji Derslerine Dair
  From İçtimaiyat to Sociology: On The Journal of Sociology and the History of the Department of Sociology in Faculty of Letters (IU)
  TÜLAY KARA
  (Özet - Abstract) 713-730 s indir
 • Sosyolojik Bir Olgu Olarak Müzik: Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski
  Music as a Sociological Phenomenon: Popular Culture and Arabesque of Orhan Gencebay
  FIRAT MOLLAER
  (Özet - Abstract) 743-750 s indir
 • EK Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Ocak 2008-Temmuz 2008
  Appendix: Turkish Studies in National and International Journals January 2008-July 2008

  (Özet - Abstract) 771-800 s indir
TALİD KATALOG

Makale İndir
----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------
Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi