Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

Türk Eğitim Tarihi Sayısı
Güz  2008
Sayı: 12
SATINAL

Bu Sayıda;


Türk Eğitim Tarihi

Sunuş

 

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin elinizdeki sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçevesinde yer verdiği bir hususu; Türk eğitim tarihi literatürünü konu ediniyor. Bu sayıda; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e eğitim tarihi alanında ortaya konmuş eserler ve müesseseler; kaynakları, yaklaşımları, müellif ve müessirler, diğer sayılarda ele alınan hususlar da dikkate alınarak, olabildiğince etraflı bir şekilde ortaya konmaya, değerlendirilmeye çalışıldı. Böylece müteakip dönemlerde yapılacak çalışmalar açısından bir başvuru kaynağı olmayı hedefledik.
Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde olduğu gibi, ana hatları ile; değerlendirmeler, söyleşiler, kaynaklar ve tanıtımlar olmak üzere dört grup halinde tasnif edildi ve sıralandı.

devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü
  The Literature on the History of Educational Institutions Other than the Medrese and Dervish Lodge
  SALİM AYDÜZ
  (Özet - Abstract) 139-180 s indir
 • II. Abdülhamid Dönemi Eğitimi ve İdeolojisi Üzerine Tartışmalar
  Debates on Education and its Ideology during the Reign of the Hamidian Era
  MUSTAFA GÜNDÜZ
  (Özet - Abstract) 243-286 s indir
 • Mehmet İpşirli ile Medreseler ve Ulema Üzerine
  An Interview with Mehmet İpşirli on Medreses and Ulama

  (Özet - Abstract)  451-470 s indir
 • Yahya Akyüz ile Türk Eğitim Tarihi Üzerine
  An Interview with Yahya Akyüz on History of Education

  (Özet - Abstract) 471-486 s indir
 • Eğitim Enstitülerinden Eğitim Fakültelerine Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmek
  From Institutes of Education to Faculties of Education: Training Teachers in Turkey
  BETÜL BATIR
  (Özet - Abstract) 521-538 s indir
 • Osmanlı Eğitim Tarihinin Arşiv ve Yazma Kaynakları
  Manuscripts and Archival Sources of the History of Ottoman Education
  MEFAİL HIZLI
  (Özet - Abstract) 577-592 s indir
 • Klasik Osmanlı Eğitim Sisteminin İki Büyük Temsilcisi: Fatih ve Süleymaniye Medreseleri
  Two Great Representatives of the Classical Ottoman Education System: Fatih and Süleymaniye Medreses
  TUNCAY ZORLU
  (Özet - Abstract) 611-628 s indir
 • Hasan Âli Yücel: İcraatları ve Eserleriyle Bir Eğitim Bakanının Portresi
  Hasan Âli Yücel: The Portrait of a Minister of Education, his Policies and Works
  YÜCEL BULUT
  (Özet - Abstract) 665-684 s indir
 • Maarif Tarihimize Dair Eser Veren Kütüphanecinin Hayat Hikâyesi
  Aziz Berker: The Life Story of a Librarian who Wrote on the History of Education
  ALİ BİRİNCİ
  (Özet - Abstract) 707-712 s indir
 • Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i Teşkîlât ve İcraatı Üzerine Bir Değerlendirme
  A Review on the Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i Teşkîlât ve İcraatı
  MUSTAFA SELÇUK
  (Özet - Abstract) 727-732 s indir
 • Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Haziran 2008-Aralık 2008
  Turkish Studies in the National and International Periodicals June 2008-December 2008

  (Özet - Abstract) 733-768 s
TALİD KATALOG

Makale İndir
----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------
Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi