Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

Türk Mimarlık Tarihi Sayısı
Bahar  2009
Sayı: 13
SATINAL

Bu Sayıda;


Türk Mimarlık Tarihi

Sunuş

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi'nin elinizdeki sayısı Türk Mimarlık Tarihi'ni konu ediniyor. Sayı genel olarak değerlendirme yazılarından, bibliyografyalardan, söyleşilerden, kaynak, kişi, kurum ve eser tanıtımlarından oluşuyor.


devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • Fiziksel İnşadan Metinsel İnşaya: Türkiye'de Mimarlık Tarihi ve Tarihçiliğinin Serüveni
  From Physical Construction to Textual Construction: History and the Historiography of Architecture in Turkey
  HALİL İBRAHİM DÜZENLİ
  (Özet - Abstract) 11-50 s indir
 • İçiçe Geçmiş Söylemler: "Diyar-ı Rum" Mimarlığı Tarihyazımındaki Oryantalist ve Milliyetçi Mirasların Sorgulanması
  Entangled Discourses: Scrutinizing Orientalist and Nationalist Legacies in the Architectural Historiography of the "Lands of Rum"
  SİBEL BOZDOĞAN GÜLRU NECİPOĞLU
  (Özet - Abstract) 51-66 s indir
 • Tanzimat Döneminde Mimarlığın Değişen Bilgisi: Fenn-i Mimari, Gazeteler ve Diğerleri
  The Transformation of Architectural Knowledge Throughout the Tanzimat Period: Fenn-i Mimari, Newspapers and Others
  GÖKSUN AKYÜREK
  (Özet - Abstract) 93-120 s indir
 • Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı: Tanımlar, Sınırlar, Olanaklar
  Architecture of the Republican Era: Definitions, Limitations and Possibilities
  ELVAN ALTAN ERGUT
  (Özet - Abstract) 121-130 s indir
 • Mimarlık, Tarihyazımı ve Rasyonalite: XX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Modern Türk Mimarisinde Biçime Dayalı Sembolik Söylem Meselesi
  Architecture, Historiography and Rationality: The Question of the Symbolic Discourse Based on Form in Modern Turkish Architecture in the first half of the 20th century
  YUSUF CİVELEK
  (Özet - Abstract) 131-152 s indir
 • Cumhuriyet Sonrası Kalkınma Hareketi Olarak Sanayileşme ve Mekânsal Değişim
  Industrialization as a Development in the Early Republican Period and Spatial Transformation
  BURAK ASİLİSKENDER
  (Özet - Abstract) 153-170 s indir
 • Bir Mimarlık Tarihi Alanı Olarak Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Peyzaj Mimarlığı-Devlet İdeolojisi İlişkisi
  The History of Landscape Architecture in Turkey as a Field of Architectural History and Relationship between Landscape Architecture and State Ideology
  TAYFUN GÜRKAŞ
  (Özet - Abstract) 171-190 s indir
 • Osmanlı Kentinde Ticari Mekânlar: Bedesten-Han-Arasta-Çarşı Mekanları Literatür Değerlendirmesi
  Commercial Buildings in the Ottoman City: An Evaluation of the Literature on Bedesten- Han-Arasta-Çarşı
  TUBA AKAR
  (Özet - Abstract) 267-292 s indir
 • Uğur Tanyeli ile Türkiye'de Mimarlık Tarihi Çalışmak ve Osmanlı Mimarlık Tarihyazımı
  Interview with Uğur Tanyeli on Studying History of Architecture in Turkey and Historiography of Ottoman Architecture

  (Özet - Abstract) 313-346 s indir
 • Gülru Necipoğlu ile Amerika'da Osmanlı Mimarlık Tarihi Çalışmak ve Mimarlık-Sanat Tarihi İlişkisi Üzerine
  Interview with Gülru Necipoğlu on Studying History of Ottoman Architecture in the United States and the Relationship between History of Art and Architecture

  (Özet - Abstract) 347-380 s indir
 • Sibel Bozdoğan ile Ankara-Amerika Hattında Mimarlık Tarihçiliği ve Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Tarihi Araştırmaları Üzerine
  Interview with Sibel Bozdoğan on Being an Historan of Architecture Both in Ankara and in the United States and Evaluation of History of Architecture in the Republican Era

  (Özet - Abstract) 381-404 s indir
 • Osmanlı Mimarlık Tarihi Yazımında Risale-i Mimariyye
  Risale-i Mimariyye in Ottoman Architectural Historiography
  GÜL KALE
  (Özet - Abstract) 405-424 s indir
 • Me'yûs Kalplere Bir İnşirâh: Bedâyi-i Âsâr-ı Osmâniye ve Ressam Hüsnü Bey
  Relief for Despairing Hearts: Bedâyi-i Âsâr-ı Osmâniye and Artist Hüsnü Bey
  GÜL CEPHANECİGİL
  (Özet - Abstract) 425-434 s indir
 • Sanat Tarihine Mimarlıktan Bakmak: Turgut Cansever ve Doktora Tezi
  Art History From An Architectural Perspective: Turgut Cansever and His Doctoral Dissertation
  FARUK DENİZ
  (Özet - Abstract) 435-460 s indir
 • Osmanlı Mimarlığının Metinsel Dili: Mimarlık Tarihi Yazınında Şer'iyye Sicillerinin Yeri
  Textual Language of Ottoman Architecture: Sharia Court Records (Sicils) as a Source of Architectural History
  TURAN AÇIK ÖMER İSKENDER TULUK
  (Özet - Abstract) 461-474 s indir
 • Batı Dillerinde Türk Mimarlık Tarihi Çalışmaları ve Yurt Dışındaki Türk Mimarlık Tarihçilerinin Üretimleri Üzerine
  Studies on Turkish Architectural History in Western Languages and on the Publications of Turkish Architectural Historians Abroad
  AHMET ERDEM TOZOĞLU
  (Özet - Abstract) 475-484 s indir
 • Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Dergileri ve Mimarlık Tarihi Yazıları Bibliyografyası
  A Bibliography for Articles about History of Architecture Published in the Periodicals of Architecture in the Republican Period
  ÖMER İSKENDER TULUK
  (Özet - Abstract) 485-556 s indir
 • Türkiye'de Mimarlık Sempozyumları ve Türk Mimarlık Tarihi Bildirileri Bibliyografyası
  A Bibliography for the Papers about History of Turkish Architecture Presented in Symposiums of Architecture in Turkey
  SERAP DURMUŞ
  (Özet - Abstract) 557-604 s indir
 • Türkiye ve Şehirlerine Mimarlık Tarihinden Bakmak: Seçilmiş Tez Bibliyografyası
  Cities in Turkey from Architectural Perspective:Selected Bibliography of Theses
  FULYA ÜSTÜN DEMİRKAYA
  (Özet - Abstract) 605-658 s indir
 • Yayınları ve Etkinlikleri Bağlamında Türkiye Mimarlık Ortamına Katkı Sağlayan Bir Kurum Olarak Mimarlar Odası
  Contributions of the Chamber of Architects to the Turkish Architectural Milieu: Its Publications and Activities
  N. MÜGE CENGİZKAN
  (Özet - Abstract) 659-672 s indir
 • YTÜ Mimarlık Bölümü'nde Bir Lisansüstü Programı Olarak Mimarlık(lar), Tarih(ler)i ve Kuramları
  YTU Graduate Program in Department of Architecture: Architecture(s), Histor(y/ies) and Theories
  ALEV ERKMEN
  (Özet - Abstract) 691-698 s indir
 • Mimarlık ve Hafıza: Osmanlı Dünyasında Geçmişin Yeniden Üretildiği Yapılar (1850-1910), Alev Erkmen, Doktora Tezi, YTÜ, 2006
  A Review of the Dissertation by Alev Erkmen, titled "Architecture and Memory: Buildings as Sites for Reproducing Past in the Ottoman World (1850-1910)" (Turkish), Yildiz Tecnical University, 2006
  YAVUZ SEZER
  (Özet - Abstract) 699-700 s indir
 • Osmanlı Mimarlığında Demirin Strüktürel Kullanımı (15.-18.Yüzyıl), Gülsün Tanyeli, Doktora Tezi, İTÜ, 1990
  A Review of the Dissertation by Gülsün Tanyeli, titled "The Structural Usage of Iron in Ottoman Architecture (15th-18th Centuries)" (Turkish), İstanbul Tecnical University, 1990
  SERVET KELEŞ
  (Özet - Abstract) 711-714 s indir
 • Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ev Tiplerinde Anlam, Günkut Akın, İTÜ, 1984
  A Review of the Dissertation by Günkut Akın, titled "Semantics in Housing Types of Eastern and Southeastern Anatolia" (Turkish), İstanbul Technical Universtiy, 1984
  SELEN BAHRİYE MORKOÇ
  (Özet - Abstract) 715-718 s indir
 • Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları
  Turkish Studies in the National and International Periodicals Junuary 2009-June 2009

  (Özet - Abstract) 719-752 s indir
TALİD KATALOG

Makale İndir
----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------
Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi