Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

Türk Sanat Tarihi Sayısı
Güz  2009
Sayı: 14
SATINAL

Bu Sayıda;


Türk Sanat Tarihi

Sunuş

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin elinizdeki sayısı Türkiye’de sanat tarihini konu ediniyor. Sayı genel olarak giriş ve dönem değerlendirme yazıları, mimarî ve bezeme, kitap sanatları, yazı ve kitabeler, söyleşiler, musıkî, kaynak ve bibliyografyalarla kişi, kurum ve eser tanıtım yazılarından oluşmaktadır.


devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • Gürcü, Ermeni, Süryani ve Yezidi Sanatları İncelemeleri Bibliyografyası
  Research Bibliography on Georgian, Armenian, Syrian, Assyrian and Yezidi Art
  Birgül Açıkyıldız
  (Özet - Abstract) 171-207 s indir
 • Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Müzeler
  Museums in Turkey from the Ottoman Empire to the Present Day
  Halit Çal
  (Özet - Abstract) 315-333 s indir
 • Arap Harfli Türkçe Süreli Yayınlarda Türk Musikisi Teorisi Bibliyografyası
  Bibliography of Turkish Musical Theory in Turkish Periodicals with Arabic Letters
  Bora Keskiner
  (Özet - Abstract) 375-415 s indir
 • Geçiş Sürecinde Yiten Musiki: Sosyal Dönüşüm ve Osmanlı-Türk Musikisinden Varoluşsal Profiller
  The Music that was Lost in Transition: Social Transformation and the Existential Profiles from Ottoman- Turkish Music
  VEFA SAYGIN ÖĞÜTLE Hüseyin Etil
  (Özet - Abstract) 417-454 s indir
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Musikisi Nazariyatı: Makaleler ve Tebliğler Bibliyografyası
  The Theory of Turkish Music in the Republican Period: A Bibliography of Articles and Presentations
  Ayşen Kaya Karabıyık
  (Özet - Abstract) 455-540 s indir
 • Anadolu Türk Dönemi Kazıları ve Sonuç Sempozyumları
  Anatolian Turkish Era Excavations and Symposium on the Findings
  Zeynep Biçer
  (Özet - Abstract) 629-641 s indir
 • Armağan Kitaplar: Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi ve Arkeolojinin Buluşma Mekânları
  Festschrifts: The Meeting Places of Art History, Architectural History and Archeology
  HALİL İBRAHİM DÜZENLİ
  (Özet - Abstract) 643-656 s indir
 • Sanat Tarihi Yazımında Mimari Monografilere Dair İlk Örnekler (1857-1919)
  First Examples Regarding the Architectural Monographs in Art Histography (1857-1919)
  Mustafa Sürün
  (Özet - Abstract) 657-666 s indir
TALİD KATALOG

Makale İndir
----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------
Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi