Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

İstanbul Tarihi Sayısı
Güz  2010
Sayı: 16
SATINAL

Bu Sayıda;


İstanbul Tarihi

Sunuş

Tarihinin çok büyük bir kısmında imparatorluklara başkentlik yapan, sadece idari değil, dinî, ticarî, etnik açıdan merkez konumunda bulunan İstanbul’un tarihine dair yapılacak çalışmaların, şehir tarihçiliğinin pek çok disiplini kuşatıcı tabiatı da hesaba katıldığında Cumhuriyet, Osmanlı ve dünya tarihini anlamak/anlamlandırmak açısından gayet münbit bir zemin teşkil ettiği izahtan varestedir. Nitekim bu sayı söz konusu ehemmiyetin farkında olmanın bir sonucu olarak hazırlandı.


devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • Osmanlı Döneminde İstanbul’da Meydana Gelen Âfetlere İlişkin Literatür
  Literature on Natural Disasters in Ottoman Istanbul
  FATMA ÜREKLİ
  (Özet - Abstract) 101-130 s indir
 • Tanzimat Döneminde Tarihî Yarımada: Tercihler, Yaklaşımlar, Görünümler
  The Historical Peninsula in the Tanzimat Period: Choices, Approaches, Appearances
  GÖZDE ÇELİK
  (Özet - Abstract) 227-258 s indir
 • İstanbul’u Yazmak: Cumhuriyet Dönemi Tarih Metinlerinde Eski Başkent
  Writing About Istanbul: The Ottoman Capital in the Historiographical Texts of the Republican Era
  UĞUR TANYELİ
  (Özet - Abstract) 259-275 s indir
 • Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi İstanbul’unda Türk Makam Müziği Eğitimi
  Education of Turkish Makam Music in the Ottoman and the Republican İstanbul
  AYŞEN KAYA KARABIYIK
  (Özet - Abstract) 345-353 s indir
 • Habitat II Tartışmaları ve İstanbul’da Toplumsal Dönüşüm
  Habitat II Debates and Social Transformation in Istanbul
  ALİM ARLI
  (Özet - Abstract) 367-388 s indir
 • İlber Ortaylı ile İstanbul Tarihi Üzerine
  On the History of Istanbul with İlber Ortaylı

  (Özet - Abstract) 389-399 s indir
 • Murat Güvenç ile İstanbul’un Son Yüzyılı Üzerine
  On the Last Century of Istanbul with Murat Güvenç

  (Özet - Abstract) 401-433 s indir
 • İstanbul’u Araştırmak: İstanbul Araştırma Merkezleri ile Açık Oturum
  Researching Istanbul: Open Panel with Istanbul Research Center

  (Özet - Abstract) 435-466 s indir
 • Vakıf İstibdal Kayıtları, İstanbul’da Barınma Kültürü ve Kent Yapısına Dair Neler Sunar?
  What do Istibdal Registers of Waqfs Present to the Researchers regarding the Domestic Culture and City Structure of Istanbul?
  H. GÖKÇEN ÖZKAYA
  (Özet - Abstract) 467-488 s indir
 • Tanzimattan Cumhuriyete Gündelik Hayatın Tarihi Açısından İstanbul Hatıratları
  Istanbul Memoirs from the Perspective of the History of Daily Life from Tanzimat to the Republic
  ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK
  (Özet - Abstract) 489-522 s indir
 • İstanbul’un İlk Şehircilik Dergisi: İstanbul Şehremaneti Mecmuası ve Fihristi
  The First Urbanism Journal of Istanbul: İstanbul Şehremaneti Mecmuası and its Index
  ABDULLAH TAHA İMAMOĞLU
  (Özet - Abstract) 631-672 s indir
 • Geçmiş Zaman Peşinde Bir İstanbul Âşığı: Abdülhak Şinasi Hisar (1888-1963)
  An Istanbul Lover Searching for History: Abdülhak Şinasi Hisar (1888-1963)
  ABDULLAH UÇMAN
  (Özet - Abstract) 673-690 s indir
 • 2010 Yılı Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Üzerine Yazılanlar, Yapılanlar
  An Overview of Writings on Istanbul as the European Capital of Culture
  KAZIM BAYCAR
  (Özet - Abstract) 725-740 s indir
 • Ayşe Yetişkin Kubilay, İstanbul Haritaları 1422-1922 İstanbul: Denizler Kitabevi, 2010, 255 s.
  Ayşe Yetişkin Kubilay, İstanbul Haritaları 1422-1922 İstanbul: Denizler Kitabevi, 2010, 255 s.
  BEKİR CANTEMİR
  (Özet - Abstract) 747-750 s indir
 • Shirine Hamadeh, Şehr-i Sefa: 18. Yüzyılda İstanbul İstanbul: İletişim Yayınları, 2010, 399 s.
  Shirine Hamadeh, Şehr-i Sefa: 18. Yüzyılda İstanbul İstanbul: İletişim Yayınları, 2010, 399 s.
  YAVUZ SEZER
  (Özet - Abstract) 751-753 s indir
 • İstanbul-İmparatorluk Başkentinden Megakente Editör: Yavuz Köse, Kitap Yayınevi-Başvuru Kitaplığı Dizisi, 2011, 538 s.
  İstanbul-İmparatorluk Başkentinden Megakente Editör: Yavuz Köse, Kitap Yayınevi-Başvuru Kitaplığı Dizisi, 2011, 538 s.
  YUNUS ÇOLAK
  (Özet - Abstract) 755-758 s indir
 • Agâh Özgüç, Türk Sinemasında İstanbul İstanbul: Horizon International, 2010, 358 s.
  Agâh Özgüç, Türk Sinemasında İstanbul İstanbul: Horizon International, 2010, 358 s.
  BARIŞ SAYDAM
  (Özet - Abstract) 681-684 s indir
 • EK Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Temmuz 2010-Aralık 2010
  APPENDIX: Turkish Studies in the National an International Journals July 2010-December 2010

  (Özet - Abstract) 771-799 s indir
TALİD KATALOG

Makale İndir
----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------
Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi