Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

Türkiye’de İslami İlimler: Tefsir ve Kur’an İlimleri I Sayısı
Güz  2011
Sayı: 18
SATINAL

Bu Sayıda;


Türkiye’de İslami İlimler: Tefsir ve Kur’an İlimleri I

Sunuş

Türkiye’de İslami İlimler üzerine yapılan çalışmaların hâsılasını ortaya koymayı hedefleyen bir serinin ilk ayağını oluşturan Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin (TALİD) bu sayısı, Tefsir ve Kur’an İlimleri başlığıyla iki cilt halinde yayınlanıyor. Serinin devamını ise, hâlihazırda çalışmaları sürdürülen ve yine Türkiye’de İslami İlimler üst başlığıyla yayınlanacak olan Fıkıh, Kelam, Hadis ve Tasavvuf başlıklı sayılar oluşturacak.


devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Kur’an ve Tefsir Literatürüne Toplu Bir Bakış -Birincil Eserler ve Onlara Dair İncelemeler-
  An Overview of the Quran and Tafseer Literature in the Ottoman and Republican Periods -Primary Literature and Related Studies -
  M. SUAT MERTOĞLU . .
  (Özet - Abstract) 9-66 s indir
 • Osmanlılar’da el-Keşşâf ve Envâru’t-Tenzîl Hâşiyeleri
  Al-Kassaf and Anwar al-Tanzil Annotations (Haşiyes) in the Ottoman Period
  ŞÜKRÜ MADEN . .
  (Özet - Abstract) 241-273 s indir
 • Ebussuûd Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâya’l- Kitâbi’l-Kerîm’i
  Irshād al-aql al-salīm ilā mazāyā al-kitāb of Ebusuud Efendi
  ÂDEM YERİNDE . .
  (Özet - Abstract) 337-363 s indir
 • İsmâil Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân Adlı Tefsîri
  Ruh al-Bayan fi Tafsir al-Quran: Isma’il Haqqi al-Burusawi’s Commentary on the Qur’an
  ALİ NAMLI . .
  (Özet - Abstract) 365-385 s indir
 • II. Meşrutiyet Dönemi ve Sonrasında Yayınlanan Bazı Dergilerde Kur’an ve Tefsirle İlgili Çalışmalar
  Studies on the Qur’an and Tafsir Published in Some Journals During and After the Second Constitutional Era
  ERCAN ŞEN . .
  (Özet - Abstract) 491-518 s indir
 • Osmanlı’da Huzur Dersleri Geleneği ve Literatürü
  The Literature on the Tradition of Huzur Lessons in the Ottoman Period
  ÖMER KARA . .
  (Özet - Abstract) 519-539 s indir
 • Osmanlı Eğitim Mirası: Klasik ve Modern Dönem Üzerine Makaleler Mustafa Gündüz (haz.), Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2013, s. 556.

  ORHAN İYİTOĞLU . .
  (Özet - Abstract) 541-546 s indir
 • EK Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Temmuz 2011-Aralık 2011
  APPENDIX: Turkish Studies in the National an International Journals July 2011-December 2011
  . . .
  (Özet - Abstract) 547-582 s indir
TALİD KATALOG

Makale İndir
----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------
Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi