Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

Türkiye’de İslami İlimler: Tefsir ve Kur’an İlimleri II Sayısı
Güz  2012
Sayı: 19
SATINAL

Bu Sayıda;


Türkiye’de İslami İlimler: Tefsir ve Kur’an İlimleri II

Sunuş

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) olarak Türkiye’de İslami İlimler üst başlığıyla bu geniş alan üzerine yapılan çalışmaların hâsılasını ortaya koymayı hedefleyen bir serinin ilk adımını atmış, iki cilt olarak planlanan Tefsir ve Kur’an İlimleri’nin ilk cildini yayınlamıştık. Şimdi ise ikinci cildini Tefsir ve Kur’an İlimleri II alt başlığı ile yayınlıyoruz. Serinin devamını, hâlihazırda çalışmaları sürdürülen ve yine Türkiye’de İslami İlimler üst başlığıyla yayınlanacak olan Fıkıh, Kelam, Hadis ve Tasavvuf başlıklı sayılar oluşturacak.


devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Telif ve Tercüme Tefsir Tarihi Eserleri - Tefsir Tarihi Yazımının Problemleri
  The Original Works and Translations on the History of Tafsîr in the Ottoman and Republican Periods - The Problems of the Historiography of Tafsîr
  MUSTAFA KARAGÖZ . .
  (Özet - Abstract) 61-108 s indir
 • Osmanlı’dan Günümüze Kur’an İlimleri / Tefsir Usulü Çalışmaları
  Works on the Qur’anic Sciences and the Methodology of Tafsir from the Ottoman Empire to the Present
  MEHMET EMİN MAŞALI . .
  (Özet - Abstract) 109-163 s indir
 • Türkçedeki Kur’an Meâllerinin Tarihi ve Kronolojik Bibliyografyası
  The History of Qur’an Translations in Turkish and its Chronological Bibliography
  MUHAMMET ABAY . .
  (Özet - Abstract) 231-301 s indir
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Tefsiri ve Hakkında Yapılmış Çalışmalar Bibliyografyası
  The Tafsir of Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır and Related Bibliography
  İSHAK ÖZGEL . .
  (Özet - Abstract) 327-362 s indir
 • 2003’e Kadarki Bir Asırlık Dönemde Neşredilen Tefsir Makaleleri Hakkında Genel Bir Değerlendirme
  A General Review of Articles on Tafsir Published in Turkey in the Last Century
  MURAT SÜLÜN . .
  (Özet - Abstract) 363-387 s indir
 • Kur’an / Tefsir Hakkında İlmi Toplantılar ve Tefsir Akademisyenleri Zümre Toplantıları -Tarihsel Gelişim ve Muhteva Tahlili -
  Scholarly Meetings On the Qur’an/Tafsir and the Committee Gatherings of Tafsir Departments -Historical Development and Content Analysis
  İSMAİL ÇALIŞKAN . .
  (Özet - Abstract) 437-456 s indir
 • Cumhuriyetin İlanından Günümüze Kur’an Tercümeleri Üzerine
  On the Translations of the Qur’an in Turkish since 1923
  SEMA ÜSTÜN . .
  (Özet - Abstract) 457-481 s indir
 • EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Ocak 2012-Aralık 2012
  APPENDIX: Turkish Studies in the National an International Journals January 2012-December 2012
  . . .
  (Özet - Abstract) 519-595 s indir
TALİD KATALOG

Makale İndir
----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------
Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi