Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

Türk Siyaset Tarihi - Tanzimat'a Kadar Sayısı
Güz  2003
Sayı: 2
SATINAL

Bu Sayıda;


Türk Siyaset Tarihi - Tanzimat'a Kadar

Sunuş

Dergimizin bu sayısında, Türk Siyaset Tarihi ile ilgili üç alanı kapsamayı amaçladık: İç politika ya da siyasî tarih; dış politika ya da diplomasi tarihi; siyasî fikirler ya da siyasî düşünce tarihi. Bu üç alanı; hem kronolojik (Osmanlı öncesinden bugünlere), hem tematik (farklı coğrafî bölgeler, başvuru eserleri, askerî tarih?) yönden kuşatmaya çalıştık. Literatür inceleme yazıları, bibliyografyalar, tarihçiler ve eserleri üzerine değerlendirmeler, ustalarla röportaj, tez ve kitap tanıtma yazıları, dergi içerikleri dergimizin ikinci sayısının muhtevasını oluşturmaktadır...


devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • Türkiye'de Siyaset Tarihçiliğinin Yükselemeden Düşüşü:"Gök Ekini Biçmiş Gibi"
  The Emergence and Early Development of Political History in Turkey
  GÖKHAN ÇETİNSAYA
  (Özet - Abstract) 7-15 s indir
 • Osmanlı Devleti'nin Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Siyasî Tarihi Üzerine Cumhuriyet Döneminde Yapılan Çalışmalar
  On the Literature of Ottoman Political History of Classical Age in the Republican Era
  FAHAMEDDİN BAŞAR
  (Özet - Abstract) 25-56 s indir
 • Islahatlar ve Buhranlar Literatürü: III. Selim ve II. Mahmud Dönemi
  The Literature of Reforms and Crisis: The Reigns of Selim III and Mahmud II
  MEHMET ALİ BEYHAN
  (Özet - Abstract) 57-99 s indir
 • Osmanlı Siyasî Tarihinin Ana Kaynakları: Kronikler
  The Principal Sources of Ottoman Political History: The Chronicles
  ERHAN AFYONCU
  (Özet - Abstract) 101-172 s indir
 • Osmanlı Tarihi Sahasında Türkçe Başvuru Eserleri: Akademik ve Siyasal Bir Durum Tespiti
  Turkish Reference Works for Ottoman History: An Academic and Political Analysis
  SELÇUK AKŞİN SOMEL
  (Özet - Abstract) 173-230 s indir
 • Osmanlı Tarihçiliğinde Tanzimat Öncesi Siyaset Düşüncesine Yaklaşımlar
  Approaches to Pre-Tanzimat Political Thought in Ottoman Historiography
  HÜSEYİN YILMAZ
  (Özet - Abstract) 231-298 s indir
 • Osmanlı Siyaset Düşüncesi Kaynakları ile İlgili Yeni Bir Kavramsallaştırma: Islahatnâmeler
  A New Conceptualization Concerning the Sources on Ottoman Political Thought: Islahatnames
  COŞKUN YILMAZ
  (Özet - Abstract) 299-338 s indir
 • İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Siyasetnâmeler Bibliyografyası
  A Bibliography of Siyasetnâmes in Istanbul Libraries
  ORHAN ÇOLAK
  (Özet - Abstract) 339-378 s indir
 • Osmanlı Düşünce Geleneğinde 'Siyasî Metin' Olarak Kelâm Kitapları
  Kelam Books as ?Political Texts' in the Ottoman Intellectual Tradition
  İHSAN FAZLIOĞLU
  (Özet - Abstract) 379-398 s indir
 • Osmanlı Sefaretnâmeleri Hakkında Yapılan Araştırmalar
  Studies on Ottoman Sefaretnames (Ambassadorial Accounts
  HASAN KORKUT
  (Özet - Abstract) 491-511 s indir
 • Bir Klasik Dönem Siyaset Tarihçisi Olarak Cornell Fleischer ve 'Tarihçi Mustafa Âlî: Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı'
  Cornell Fleischer as a Historian of Ottoman Classical Period and his Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire: The Historian Mustafa Âli
  FATMA SEL TURHAN
  (Özet - Abstract) 573-583 s indir
 • Rifa'at Ali Abou-El-Haj: Osmanlı Devlet ve Siyasî Yapısına Farklı Bir Bakış
  Rifa'at Ali Abou-El-Haj: A Different Approach to the Ottoman State and Political Structure
  YUNUS UĞUR
  (Özet - Abstract) 585-599 s indir
 • EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Temmuz 2003-Aralık 2003
  Appendix: Turkish Studies in the National and International Journals) July 2003-December 2003

  (Özet - Abstract)  s
TALİD KATALOG

Makale İndir
----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------
Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi