Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

Türkiye'de İslami İlimler: Kelam ve Mezhepler Tarihi I Sayısı
Bahar  2016
Sayı: 27
SATINAL

Bu Sayıda;


Türkiye'de İslami İlimler: Kelam ve Mezhepler Tarihi I

Sunuş

 

Türkiye’de İslami İlimler üst başlığıyla bu alanda yapılan çalışmaların hâsılasını ortaya koymayı hedefleyen serimize Kelâm ve Mezhepler Tarihi sayıları ile devam ediyoruz. Daha önce Tefsir ve Kur’an İlimleri’ni iki cilt, Hadis konulu sayıyı tek cilt, Fıkıh sayılarını ise Osmanlı Dönemi I-II, Cumhuriyet Dönemi I-II olmak üzere dört cilt halinde yayınlamıştık. Şimdi İslami ilimler sahasının diğer önemli bir ayağı olan ve üç cilt halinde hazırladığımız Kelâm ve Mezhepler Tarihi sayılarıyla karşınızdayız.


devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine Akâid-Kelâm Literatürü: Kişiler, Eserler ve Gelenekler Üzerinden Bir Hâsıla
  Akaid-Kalam Literature from the Ottoman Empire to the Republican Turkey: An Overview of Individuals, Texts and Traditions
  OSMAN DEMİR
  (Özet - Abstract) 9-52 s
 • Osmanlı Döneminde Öne Çıkan İsbât-ı Vâcib Risâleleri
  İsbât-ı Vâcib [Necessary Being] Treatises in the Ottoman Period
  HÜLYA TERZİOĞLU
  (Özet - Abstract) 53-73 s
 • Osmanlı Döneminde Yazılan Umûr-i Âmme Risâleleri
  Umûr-i Âmme Treatises Written in the Ottoman Period
  BİLAL TAŞKIN
  (Özet - Abstract) 75-99 s
 • İlyas Çelebi ile Türkiye’de Kelâm Çalışmaları Üzerine
  On the Kalam Works in Turkey with İlyas Çelebi

  (Özet - Abstract) 175-184 s
 • Osmanlı İrade, Kaza ve Kader Risaleleri
  Ottoman Treatises on İrada [FreeWill], Kadâ [Fate] and Kadar [Destiny]
  RIDVAN ÖZDİNÇ
  (Özet - Abstract) 185-202 s
 • Osmanlı’da Elfâz-ı Küfür Literatürü ve Önemli Eserler
  Elfaz-ı Küfür (Blasphemy) in the Ottoman Context and Important Works
  MUHARREM KUZEY
  (Özet - Abstract) 203-231 s
 • Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Yeni İlm-i Kelâm Literatürü
  New Kalām Literature in Late Ottoman Thought
  RIDVAN ÖZDİNÇ
  (Özet - Abstract) 233-248 s
 • Cumhuriyet Dönemi Kelâm İlmi Yazımı (1923-2017): Kelâm ve Kelâm Tarihi Kitapları
  The Writing of Kalam in the Republican Period (1923-2017): Books on Kalam and the History of Kalam
  AHMET SÜRURİ
  (Özet - Abstract) 249-312 s
 • Türkiye’de Yapılan Kelâm Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme
  An Evaluation of the Theses Conducted on Kalam in Turkey
  RAMAZAN BİÇER
  (Özet - Abstract) 313-343 s
 • Türkiye’de Kelâm İlmine Dair Sempozyumlar: Genel Bir Değerlendirme
  Symposiums related to Kalām (Islamic Theology) in Turkey: A General Overview
  MUSTAFA SELİM YILMAZ
  (Özet - Abstract) 345-388 s
 • EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Ocak 2016-Haziran 2016
  APPENDIX: Turkish Studies in the National an International Journals January 2016-June 2016

  (Özet - Abstract) 389-429 s indir
TALİD KATALOG

Makale İndir
----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------
Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi