Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

Türkiye'de İslami İlimler: Kelam ve Mezhepler Tarihi III Sayısı
Bahar  2017
Sayı: 29
SATINAL

Bu Sayıda;


Türkiye'de İslami İlimler: Kelam ve Mezhepler Tarihi III

Sunuş

Türkiye’de İslami İlimler üst başlığıyla bu alanda yapılan çalışmaların hâsılasını ortaya koymayı hedefleyen serimize Kelâm ve Mezhepler Tarihi sayıları ile devam ediyoruz. Daha önce Tefsir ve Kur’an İlimleri’ni iki cilt, Hadis konulu sayıyı tek cilt, Fıkıh sayılarını ise Osmanlı Dönemi I-II, Cumhuriyet Dönemi I-II olmak üzere dört cilt halinde yayınlamıştık. Şimdi İslami İlimler sahasının diğer önemli bir ayağı olan ve üç cilt halinde hazırladığımız Kelâm ve Mezhepler Tarihi sayılarıyla karşınızdayız.


devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • Cumhuriyet Döneminde Mezhepler Tarihi Yazıcılığı, Yeni Metodoloji Arayışları ve Sorunları
  Historiography of the Islamic Sects in the Republican Period and New Approaches
  SÖNMEZ KUTLU
  (Özet - Abstract) 9-37 s
 • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslâm Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı
  Historiography of the Islamic Madhabs from the Ottoman Empire to the Republic
  OSMAN AYDINLI
  (Özet - Abstract) 39-78 s
 • Osmanlı’da Eş‘arîlik - Mâturîdîlik İhtilafı Edebiyatı
  Literature of the Ash‘arism-Mâturîdism Controversy in the Ottoman Empire
  MEHMET KALAYCI
  (Özet - Abstract) 79-151 s
 • Alevîlerin Osmanlı’da Oluşturdukları İtikadî Literatür
  On the Theological Literature of the Alawites in the Ottoman Period
  DOĞAN KAPLAN
  (Özet - Abstract) 153-177 s
 • Söyleşi: Ethem Ruhi Fığlalı ile Türkiye’de Mezhepler Tarihi Çalışmaları Üzerine
  Interview: On the History of Islamic Sects in Turkey with Ethem Ruhi Fığlalı

  (Özet - Abstract) 179-211 s
 • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilafet Tartışmaları: Eleştirel Bir Değerlendirme
  The Literature on Caliphate Debates during the Late-Ottoman and Republican Periods
  NURULLAH ARDIÇ
  (Özet - Abstract) 301-328 s
 • Osmanlı Maturidî Kelam Geleneğine Yansımalarıyla el-Akîdetü’t-Tahâvîyye Şerhleri
  The Commentaries on al-Aqidah al-Tahawiyyah in the Ottoman Maturidi Theological Tradition and their Reflections in Literature
  İHSAN TİMÜR
  (Özet - Abstract) 329-374 s
 • EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Ocak 2017-Haziran 2017
  APPENDIX: Turkish Studies in the National an International Journals January 2017-June 2017

  (Özet - Abstract) 409-447 s indir
TALİD KATALOG

Makale İndir
----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------
Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi