Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

Türk Bilim Tarihi Sayısı
Güz  2004
Sayı: 4
SATINAL

Bu Sayıda;


Türk Bilim Tarihi

Sunuş

Türk Bilim Tarihi konulu dördüncü sayımızda; Türk bilim tarihini, iki adet genel-çerçeve yazısını müteakip, Türk bilim tarihinin Türkiye arkaplanı, temel bilimler, teknoloji, kurumlar, röportaj, kitap ve tez tanıtımları sıralamasıyla incelemeye çalıştık.

devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • İki Ucu Müphem Bir Köprü: ?Bilim' ile ?Tarih' ya da ?Bilim Tarihi'
  A Bridge with Two Vague Edges: "History" with "Science" or "History of Science"
  İHSAN FAZLIOĞLU
  (Özet - Abstract) 9-27 s indir
 • Türk Bilim Tarih Yazımı'nda ?Zihniyet', ?Din' ve ?Bilim' İlişkisi: Osmanlı Örneği
  The Nexus of Mentality, Religion and Science in the Turkish Historiography of Science: The Ottoman Case
  CEMİL AYDIN
  (Özet - Abstract) 29-44 s indir
 • Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemindeki Bilimsel Çalışmaların Kısa Bir Değerlendirmesi
  A Short Assessment of Scientific Studies in the Anatolian Saljukids and pre-Ottoman Principalities
  ESİN KAHYA
  (Özet - Abstract) 73-80 s indir
 • Türk Astronomi Tarihi Literatürü (1923-2004)
  A Literature Review on History of Astronomy in Turkey (1923-2004)
  YAVUZ UNAT
  (Özet - Abstract) 103-133 s indir
 • Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Modern Fizik Çalışmaları Üzerine Bir Deneme
  Studies on the History of Modern Physics in the Ottoman Empire and Republican Turkey
  MELTEM AKBAŞ
  (Özet - Abstract) 153-162 s indir
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Teknoloji ve Mekanik Tarihi Çalışmaları
  Studies on Turkish History of Technology and Mechanics during the Republican Period
  YAVUZ UNAT
  (Özet - Abstract) 233-263 s indir
 • Bilim ve Teknoloji Tarihi'ne Çeyrek Asırlık Hizmet: İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)
  A Quarter-Century Contribution to the History of Science and Technology: Research Center for Islamic History, Art and Culture (IRCICA)
  ZEYNEP DURUKAL
  (Özet - Abstract) 523-543 s indir
 • .Ü. Bilim Tarihi'nin Kurumsallaşması: Araştırmalar ve Eğitim Programları (1984-2004)
  Institutionalization of History of Science at Istanbul University: Researches and Teaching Programs (1984-2004)
  FEZA GÜNERGÜN
  (Özet - Abstract) 545-580 s indir
 • Türk Bilim Tarihi Kurumu (TBTK) ve Bilim Tarihi Çalışmalarındaki Yeri
  Turkish Society for History of Science (TBTK) and Its Place in the Study of History of Science in Turkey
  MUSTAFA KAÇAR
  (Özet - Abstract) 581-593 s indir
 • Osmanlılar Dönemi'nde Bilim Tarihi Yazıcılığına Genel Bir Bakış ve Ahmed Râsim'in ?Terakkiyyât-ı ?İlmiyye ve Medeniyye? Adlı Eseri
  A General View of Ottoman Historiography of Science and Ahmed Rasim's Terakkiyyât-i 'ilmiyye ve medeniyye
  REMZİ DEMİR İNAN KALAYCIOĞULLARI
  (Özet - Abstract) 595-627 s indir
 • Türkiye'de Bilim ve Teknolojinin Gelişim Süreci Literatürüne Eleştirel Bir Bakış
  A Literature Review on the Progress of Science and Technology in Modern Turkey
  RAMAZAN ACUN
  (Özet - Abstract) 641-658 s indir
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Bilim Tarihi Bibliyograflarının Bibliyografyası
  A Bibliography of Turkish History of Science Bibliographies during the Republican Period
  AHMED SÜRURÎ
  (Özet - Abstract) 659-667 s indir
 • İslâm-Türk Matematik Tarihinde İlk Eser: Salih Zeki'nin ?Âsâr-ı Bâkiye?si
  Salih Zeki's Âsâr-i Bâkiye: The First Study on the History of Turco-Islamic Mathematics
  AHMET FARUK GÜNEY
  (Özet - Abstract) 681-685 s indir
 • Cumhuriyet Dönemi Bilim Tarihi Yazıcılığının İlk Örneği: Abdülhak Adnan Adıvar ve ?Osmanlı Türklerinde İlim?
  The first study in the Historiography of Science in the Republican Turkey: Abdülhak Adnan Adivar and "Osmanli Türklerinde ilim"
  İSHAK ARSLAN
  (Özet - Abstract) 687-699 s indir
 • Türkiye'de Bilim Tarihi Sahasında İlk Doktora Tezi: Aydın Sayılı ve ?Observatory in Islam?
  The First PhD Dissertation in the History of Science in Turkey: Aydin Sayili and "Observatory in Islam"
  SELAMİ ÇALIŞKAN
  (Özet - Abstract) 701-710 s indir
 • Türk Bilim Tarihi Çalışmalarında Bir Hakikat Yolcusu: Cevat İzgi ve ?Osmanlı Medreselerinde İlim?
  A Traveler of Truth in the Studies of History of Science: Cevaz Izgi and "Osmanli medreselerinde Ilim"
  F. SAMİME İNCEOĞLU
  (Özet - Abstract) 711-720 s indir
 • Salim Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Döküm Teknolojisi (XV-XVI. Asırlarda)
  Salim Aydüz, Ottoman Cannon Foundry (Tophane-i Amire) and Casting Technology (15th-16th Centuries).
  MEHMET İPSİRLİ
  (Özet - Abstract) 721-725 s indir
 • Mustafa Kaçar, Osmanlı Devleti'nde Bilim ve Eğitim Anlayışındaki Değişmeler ve Mühendishânelerin Kuruluşu
  Mustafa Kacar, Changes in the Ottoman Perception of Science and Education and the Foundation of Engineering Schools
  SEVTAP İSHAKOĞLU KADIOĞLU
  (Özet - Abstract) 727-730 s indir
 • EK Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Nisan 2004?Aralık 2004
  Appendix: Turkish Studies in National and International Periodicals April 2004-December 2004

  (Özet - Abstract) 731-757 s indir
TALİD KATALOG

Makale İndir
----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------
Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi