Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

Eski Türk Edebiyatı Tarihi I Sayısı
Bahar  2007
Sayı: 9
SATINAL

Bu Sayıda;


Eski Türk Edebiyatı Tarihi I

Sunuş

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi'nin 9. ve 10. sayılarını Eski Türk Edebiyatı Tarihi Literatürü'ne tahsis ettik. Eski Türk Edebiyatı -klasik edebiyat, divan edebiyatı vb. isimlerle de anılır- VIII. yüzyıl ile XIX. yüzyıl arasındaki dönemde Türklerin oluşturduğu edebiyattır.


devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • Tanzîmat'tan Cumhuriyet'e Klasik Edebiyat Çalışmaları (1839-1922)
  Studies on the Classical Literature from Tanzimat to the Republic and Era (1839-1922)
  M. KAYAHAN ÖZGÜL
  (Özet - Abstract) 47-172 s indir
 • Çağatay Edebiyatı ve Çağatay Edebiyatı Üzerine Araştırmalar
  Chagatai Literature and Studies on Chagatai Literature
  ZUHAL ÖLMEZ
  (Özet - Abstract) 173-220 s indir
 • Günay Kut ile Eski Türk Edebiyatı Üzerine
  Interview with Günay Kut on Old Turkish Literature

  (Özet - Abstract) 351-358 s indir
 • Eski Türk Edebiyatı'nda Hüsrev ü Şirin ve Hüsn ü Aşk
  A Literature on Husrev u Shirin and Husn u Ashk in the Old Turkish Literature
  AHMET DOĞAN
  (Özet - Abstract) 389-400 s indir
 • Osmanlı Döneminde Kıraat Meclislerinde Okunan Halk Kitapları
  The History of Folk Books Literature Read in the Ottoman ?Kirat Majlis?
  ZEHRA ÖZTÜRK
  (Özet - Abstract) 401-446 s indir
 • Klâsik Türk Edebiyatında Fuzûlî Biyografileri
  A Bio-Bibliography of Fuzûlî in the Classical Turkish Literature
  ESMA ŞAHİN
  (Özet - Abstract) 507-534 s indir
 • Türkiye'nin Türkoloji Merkezi: İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  Turkology Center of Turkey: Istanbul University, Department of Turkish Language and Literature
  ENFEL DOĞAN
  (Özet - Abstract) 535-548 s indir
 • İlahiyat Fakülteleri Türk İslam Edebiyatı Bilim Dallarında Yapılan Çalışmalar
  Studies in the Departments of the Turkish Islamic Literature of the Theology Faculties in Turkey
  ALİM YILDIZ
  (Özet - Abstract) 549-588 s indir
 • Osmanlı Şiiri Hakkında Yüzyıllık Bir Batı Kaynağı: Gibb'in A History of Ottoman Poetry'si
  A Centennial Source on the Ottoman Poetry: A History of Ottoman Poetry of Gibb
  CİHAN OKUYUCU
  (Özet - Abstract) 601-616 s indir
 • Yapısalcılık, Dîvân Şiiri ve Fuzuli Dîvânı Üzerine Notlar Cem Dilçin, Studies on Fuzuli's Divan,Cambridge: Harvard University Press, 2001.
  Structuralism, Divan Poetry, and Some Comments on Fuzuli's Divan: Cem Dilçin, Studies on Fuzuli's Divan, Cambridge: Harvard University Press, 2001.
  BERAT AÇIL
  (Özet - Abstract) 617-622 s indir
 • TALİD EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Kasım 2006 ? Nisan 2007
  APPENDIX: Turkish Studies in The National and International Periodicals: November 2006- April 2007

  (Özet - Abstract) 627-652 s indir
TALİD KATALOG

Makale İndir
----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------
Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi