Studies on Turkish and Ottoman History in Azerbaijan

Makale’de Azerbaycan’da Türkiye ve Osmanlı araştırmalarına olan akademik ilgi, bu alanda yapılan çalışmaların tarihi, araştırmaların siyasi-ideolojik tabanı, incelemelerin kapsamı, araştırmacı kurumların ve araştırma konularının kaydettiği safhalar ve günümüzdeki durumuna atıfla geniş bir literatür eşliğinde irdelenmektedir.

HÜSAMEDDİN MEMMEDOV

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız