Medya Ekoloji Geleneği ve Türkiye’ye Yansımaları

Bu çalışmada 2000’li yıllarla birlikte, medya ve iletişim çalışmaları içerisinde giderek etkisini arttıran medya ekoloji geleneğinin tarihsel serüveni ve bu süreçte Türkiye’de ne kadar karşılık bulduğu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamı 1968’te Neil Postman’ın ‘İngilizce eğitimi’ üzerine yapılan bir konferansta medya ekoloji terimini kullanmasıyla başlayıp, medya ekoloji çalışmalarına ve bu çalışmaların alanları ve Türkiye’de iletişim çalışmalarında ne kadar karşılık bulduğu üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar “medya ekolojisi” kavramsallaştırmasından sonra bugünden geçmişe giderek medya ekoloji çalışması olarak değerlendirilmiştir.


Türkiye’de 1960’larda başlayan medya ve iletişim çalışmaları daha çok ana akım ve eleştirel teori çalışmalarının etkisi altında olduğu için medya ekolojisi geleneği gerektiği kadar kendisine yer bulamamıştır. Medya ekolojisi çalışmaları son on yılda yavaş yavaş Türkiye’de etkisini özellikle yapılan tezlerde göstermeye başlamıştır. Keşfedici/tanımlayıcı temel bir çalışma olarak çerçevesi belirlenen bu çalışmada medya ekolojisi geleneğinin Türkiye’de nasıl bir karşılık bulduğunu gösterdikten sonra Türkiye’de bu gelenek içerisinde kabul edilen isimler ile ilgili yapılan tezler ve onların çevrilmiş kitaplarının bir bibliyografisi tespit edilip sunulmuştur. Yapılan çalışma sonrasında Türkiye’deki iletişim çalışmalarının son 10 yılda giderek çeşitlenmeye başladığını ve medya ekoloji gibi ana akımın dışında kalan çalışmalar üzerine de akademik çalışmaların arttığını görebiliyoruz.

Ali Hasan HAMUT
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız