1980-1992 Yılları Arası Halkla İlişkiler ve Reklam Lisansüstü Tez Çalışmalarının Teorik ve Metodolojik Açıdan İncelenmesi

1980-1992 arası, halkla ilişkiler ve reklam alanlarında akademik çalışmaların başlatıldığı, problemlerin belirlendiği ve tezlerin üretilmeye başlandığı yıllardır. Halkla ilişkiler ve reklamın hangi akademik bakış açıları üzerine inşa edilerek günümüze geldiği sorusunun cevabının yürütülen tezlerde bulunabileceğini söylemek yerinde olacaktır. Her ne kadar bu iki alan ayrı ayrı ele alınmayı hak edecek bir akademik seviyeye kavuşmuş olsa da incelenen 1980-1992 dönemi, alandaki lisansüstü tezlerin ilk evresini oluşturmaktadır. Ayrıca, bu dönemde tez yazımının yeni başlamış olduğunu dikkate alarak, kurumsal yapılanma açısından fakülteye dönüşmeden önce yazılan tezleri kapsadığı için, bu iki alanın ayrıştırılarak ele alınması yerine birlikte incelenmesi tercih edilmiştir. Bu çalışmada incelenen tezlerin sadece iletişim akademisyenleri tarafından değil, farklı disiplinlerden akademisyenler tarafından yönetilmiş olduğu ortaya çıkmıştır. Her ne kadar çalışmalar alanı tanımlamaya yönelik olsa da alanı tanımlayanlar genellikle farklı disiplinlerde eğitim almış ve eğitim veren danışmanlardır. İlk dönem halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki lisansüstü tezlerde daha çok tanım odaklı çalışmaların yapıldığı, sonraki yıllarda konu başlıklarının çeşitlendirildiği görülmektedir. Çalışmada ortaya konulan verilerin, İletişim Fakültelerinin kurulduğu 1992 yılından başlayıp 2009 yılının sonuna kadar gelen dönemi inceleyen verilerle birlikte değerlendirilmesi; akademik alanda daha sonraki yıllarda üretilen tezlerde ele alınan konularla ilgili daha sağlıklı sonuçlara varılmasını mümkün kılacaktır. Elde edilen verilerin, ileride yapılacak benzer çalışmalara rehber niteliği taşıyacağı düşünülmektedir.

Nefise Selma SERDAROĞLU Betül Önay DOĞAN
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız