Journal of Turkish Studies (JTS) / Türklük Bilgisi Araştırmaları (TÜBA) Adlı Derginin 32/1-58. Ciltlerinin Dizini

Journal of Turkish Studies, Şinasi Tekin ve Fahir İz tarafından 1977 yılında yayımlanmaya başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde neşredilen akademik ve bilimsel ilk Türkoloji dergisidir. İçerisinde Türk dili ve edebiyatı başta olmak üzere, Türk tarihi, kültürü, sanat tarihi, tıp tarihi ve felsefe gibi çeşitli konularda makaleler yer almaktadır. Yayımlanan ilk sayısından sonraki ciltlerden birkaçı hariç büyük çoğunluğu alanlarına önemli katkılarda bulunan araştırmacılara ve akademisyenlere armağan olarak neşredilmiştir. Ali Nihad Tarlan, Orhan Şaik Gökyay, Halil İnalcık, Gerhard Doerfer, Annemarie Schimmel, Abdülbaki Gölpınarlı, İoanna Kuçuradi, Günay Kut, Eleazer Birnbaum, Heath Lowry, Robert Dankoff ve Ali Emîrî Efendi bu isimlerden bazılarıdır. 2022 yılı itibarıyla 45 yıldır kesintisiz olarak yayım hayatına devam eden derginin şimdiye kadar 2008 yılı da dahil beş kez dizini hazırlanmıştır. Bu çalışmada bu derginin 32/I ve 58 numaralı ciltleri arasında yer alan sayılarında yayımlanmış makalelerin dizinine yer verilecektir.

Ozan KOLBAŞ
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız