Ana Sayfa
TALİD'e Dair
Son Sayı
Gelecek Sayılar
Eski Sayılar
Yazarlar
Makale Yazım Kuralları
Satış Noktaları
Künye
İletişim
English
Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
  Anahtar Kelime:  
 
  Makale Adı:
 
  Yazar Adı:
 
 
  Sayı:     Git>

Yeni Sayı
Bahar  2011
Sayı: 17

Bu Sayıda;


Türk Felsefe Tarihi

Sunuş

Felsefenin Türkiye’deki macerasına odaklanan Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin (TALİD) bu sayısı, söz konusu macerayı genel olarak felsefe tarihi yazı­mı, felsefî eser türlerinin gelişim seyirleri, belli başlı felsefe disiplinlerine dair lite­ratür değerlendirmeleri, bazı Batılı felsefî ekol/yaklaşımların Türkiye’deki yansı­maları, felsefe çalışmalarını yönlendiren kurumsal yapılar ve süreli yayın dünyası ile Türkiye’de felsefenin çeşitli alanlarına önemli katkılarda bulunan isimlere dair tanıtımlar çerçevesinde inceliyor ve her sayıda olduğu gibi bu sayıda da felsefenin Türkiye’deki tarihini iki duayenin hayat hikayeleri özelinde irdeliyor.

 


devamı> 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • Türkiye’de Modern Felsefe Tarihi Yazımının Serencamı: Geç-Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Literatür Değerlendirmesi
  Writing the History of Modern Philosophy in Turkey: A Literature Survey from the Late Ottoman Period Until the Republic
  ALİ UTKU M. CÜNEYT KAYA
  (Özet - Abstract) 11-48 s indir

 • Türk’ün Felsefe ile Yüzyıllık İmtihanı: Felsefeye Giriş Kitapları Üzerine Bir İnceleme
  The Turk’s Century-Old Challenge with Philosophy: an Analysis on Introduction to Philosophy Books
  İSHAK ARSLAN
  (Özet - Abstract) 49-103 s indir

 • Cumhuriyet Dönemi Türkçe İslam Felsefesi Tarihi Çalışmalarına Dair Literatür Denemesi
  A Literature Survey of Studies on the History of Islamic Philosophy in Turkish during the Republican Era
  ATİLLA ARKAN
  (Özet - Abstract) 105-154 s indir

devam >

TALİD KATALOG

Makale İndir

----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı
----------------------------

Türkiye Araştırmaları Merkezi
----------------------------
Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi