Ayrılığın Terennümü: Eski Türk Edebiyatında Firâk-nâmeler

Bu çalışma, Türk Edebiyatında ayrılık çağrışımı yapan benzer isimlerle kaleme alınmış firak-namelerin tanıtım ve değerlendirmelerine hasredilmiştir. Burada ele alınan yaklaşık 25 eser, firak-namelerin sergüzeşt-name, ağıt ve mektup tarzında yaz›ldığını göstermektedir. Aziz adlı bir şaire ait “Mersiye-i Mahsusa-i Firkat-nümâ der hakk-ı Cenâb-ı Hüseyn-i Şehid-i Kerbelâ” başlığını taşıyan terci-i bend de yine ağ›t türü içerisinde yer alabilecek bir Kerbela mersiyesidir. Süleyman Nazif’in “Firak-ı Irak” adlı eseri köklü bir geleneği olan şehir mersiyelerinin son örneklerindendir. Kadı› Hasan’ın firak-namesi ise Binbir Gece Masallarından tercüme edilmiştir.

ORHAN KEMAL TAVUKÇU

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız