Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) 2003 yılında yayınlanmaya başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Özellikle derleme ve tanıtım makaleleri yayınlar. Gelen yazılar İntihal programlarından geçirilir. Dergi, MLA International Bibliography, Index Islamicus, EBSCO Publishing, Turkologischer Anzeiger, ASOS Index ve İlahiyat Atıf Dizini gibi indekslerce taranmaktadır.

Derginin tam metin makalelerine Academia ve Dergipark hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz.

                                        

***

 

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Altı Aylık, Uluslararası Hakemli Dergi

ISSN 1303- 9369

e-ISSN 2687-6299

 

Yayınlayan

Bilim Sanat Vakfı

Türkiye Araştırmaları Merkezi

 

Yazı İşleri Müdürü

Salih Pulcu

 

Genel Editör

Yunus Uğur, yunus.ugur@marmara.edu.tr

 

Editör

Serhat Aslaner, serhataslaner@gmail.com

 

Alan Editörleri

Muhammed Zahit Atçıl, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, zatcil@gmail.com

Hediyetullah Aydeniz, Marmara Üniversitesi, hediyetullah@gmail.com 

Özgür Kavak, Marmara Üniversitesi, ozgurkavak78@gmail.com

Özgür Oral, İstanbul Üniversitesi, ozguroral@gmail.com

Ali Adem Yörük, İstanbul Üniversitesi, aliademyoruk@gmail.com

 

Editör Yardımcısı

Uğur Topal, talid@bisav.org.tr

 

Yayın Kurulu (Soyadı Sırasıyla)

Şevket Kamil Akar, İstanbul Üniversitesi, skakar@istanbul.edu.tr

Yusuf Ziya Altıntaş, İstanbul Teknik Ünviersitesi, yzaltintas@itu.edu.tr.

Nurullah Ardıç, İstanbul Teknik Üniversitesi, nardic555@gmail.com 

Alim Arlı, İstanbul Teknik Üniversitesi, alimarli@gmail.com 

Serhat Aslaner, Sakarya Üniversitesi, serhataslaner@sakarya.edu.tr

Zahit Atçıl, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, zahit.atcil@medeniyet.edu.tr

Hediyetullah Aydeniz, Marmara Üniversitesi, haydeniz@marmara.edu.tr

Ayşe Başaran, Boğaziçi Üniverstiesi, aysetekbasaran@gmail.co

Yücel Bulut, İstanbul Üniversitesi, yucel.bulut@istanbul.edu.tr

Ebubekir Ceylan, İstanbul Teknik Üniversitesi, ceylaneb@itu.edu.tr

Coşkun Çakır, İstanbul Üniversitesi, coskuncakir@yahoo.com 

Nicole Kançal- Ferrari, Marmara Üniversitesi, nicole.kancalferrari@gmail.com

Fatma Samime İnceoğlu, T.C. Kültür Bakanlığı, samimeinceoglu@gmail.com 

Özgür Kavak, Marmara Üniversitesi, ozgur.kavak@marmara.edu.tr

Abdülhamit Kırmızı, İstanbul Şehir Üniversitesi/ Bamberg Üniversitesi, abdulhamitkirmizi@sehir.edu.t

Özgür Oral, İstanbul Üniversitesi, ozoral@istanbul.edu.tr

Yunus Uğur, Marmara Üniversitesi, yunus.ugur@marmara.edu.tr

Ali Adem Yörük, İstanbul Üniversitesi, aayoruk@istanbul.edu.tr

 

Danışma Kurulu (Soyadı Sırasıyla)

Gabor Agoston, Georgetown Üniversitesi

Engin Deniz Akarlı, Brown Üniversitesi

Cemil Aydın, Noth Carolina Üniversitesi

Evangelia Balta, National Hellenic Research Foundation

Ali Birinci, Polis Akademisi, Emekli

Gökhan Çetinsaya, İstanbul Şehir Üniversitesi

İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Tevfik Güran, İstanbul Üniversitesi

Nelly Hanna, Kahire Amerikan Üniversitesi

Mehmet İpşirli, İstanbul Medipol Üniversitesi

Cemal Kafadar, Harvard Üniversitesi

Mustafa Kara, Uludağ Üniversitesi

Orlin Sabev, Bulgarian Academy of Scienc

Zan Tao, Pekin Üniversitesi

Hüseyin Yılmaz, George Mason Üniversitesi