Bir Asırlık Sosyoloji Birikimi

Bu yazının merkezinde iki noktaya dikkat çekmek bulunuyor. Birincisi, istisnaî durumlar dışında, Türk sosyologları genel olarak tercih ettikleri Batılı sosyologları Türkçeye aktarma yoluna gitmişlerdir. İkincisi, sosyologlarımızın önemli bir kesimi Türkiye'de sosyoloji yapmanın bilincinde olmamışlardır. Bu bağlamda, Türk sosyolojisinin yüzyıla yaklaşan tarihinde sosyoloji-tarih arasındaki ilişkiler, Türk toplumunun özgünlüğü meselesi gibi konular Gökalp, Prens Sabahaddin, Berkes, Boran, Ergun ve Sezer gibi sosyologlarımızın çalışmalarından hareketle tartışılmıştır.

KURTULUŞ KAYALI

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız