Osmanlı Sosyal Tarihi Çalışmalarının Sosyolojik Eleştirisi

Osmanlı tarihi, Türkiye'de sosyolojik ilginin odağı olmuştur. Bu ilgi iki ayrı perspektiften beslenir. Birincisi Osmanlı toplumsal-iktisadî yapısının benzersizliğinden, ikincisi ise bir toplumsal formasyon olarak Osmanlı toplumsal-iktisadî yapısının ötekilerle ilişkisinden ve benzerliğinden kaynak alır. Her iki yaklaşım da, esas itibariyle, Osmanlı düzeninin iktisadî temellerinin analizine dayanır. Sosyolojik analizlerde zihniyet alanı ve kültür dünyası, bu meyanda Osmanlı zamansal ve mekânsal çeşitliliği genellikle ihmal edilmiştir. Bu yazı, bu sosyolojik yaklaşımların bir dökümünü kapsamaktadır.

SUAVİ AYDIN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız