Türk Sosyoloji Tarihinde Metodolojik Yönelimler

Bu çalışma Türk sosyoloji tarihinde metodolojik yönelimleri üç boyutta ele almanın bir denemesidir: Birinci boyut Türk sosyolojisinin paradigmatik (naturalistik, humanistik, çok-boyutlu) eğilimlerini tespit etmeyi; ikinci boyut ise bu paradigmaların yönlendirdiği metodolojik çalışmaları ve üçüncü boyutta ise yine bu paradigmaların bilerek ya da bilmeyerek yönlendirdiği araştırma uygulamalarını örnek verme sınırlılığı içerisinde tarihsel dönemselliği göz önünde bulundurarak ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

AHMET ZEKİ ÜNAL

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız