Din ve Toplum Arasındaki ilişkileri Anlam(landırm)ak

Bu makalede din sosyolojisinin oldukça yeni bir çalışma alanı olduğu gerçeğinden hareketle Türkiye'de bu alandaki çalışmaların belli başlı sorunları üzerinde durulmaktadır. Gündelik hayatın din, toplum, siyaset ve devlet sarmalında şekillenen yanları bugün din sosyolojisinin en önemli uğraşları arasında yer almaktadır. Türkiye'de Din sosyolojisi çalışmalarının bugün ulaştığı nokta öznellik, nesnellik sorunlarını göz ardı ederek tartışılamaz. Çalışma bu çerçevede gerçekleştirilen bir değerlendirme olarak görülmelidir.

NECDET SUBAŞI

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız