Türkiye'de Sosyal Politika Disiplininin ve Uygulamalarının Gelişimi

Türkiye'de sosyal politika disiplininin oluşması 1936 yılında Istanbul Üniversitesi bünyesinde İçtimaiyat Enstitüsü'nün kurulmasına kadar geriye gider. Sosyal politika disiplini kamu politikalarının şekillenmesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal dayanışmaya dayanan toplum hedefinin başarılmasında önemli bir rol oynamıştır. 1982 yılında Sosyal Siyaset ve İş Hukuk'u bölümleri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerine dönüştürülerek aynı bölümler farklı üniversitelerde de açılmıştır. Her ne kadar bu bölümlerin sayıları artırılıp çalışma alanları çeşitlendirilmiş olsa da, sosyal politika disiplini siyaseti şekillendiren konumunu kaybetmiştir. 1990'lı yıllarda, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri'nin bir alt dalı olan İnsan Kaynakları, özel sektörün artan insan kaynakları uzmanı ihtiyacı sayesinde önem kazanmış ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerini domine etmeye başlamıştır. Bu makalenin amacı, Türkiye'deki sosyal politikaların biçimlenmesini ve sosyal politika çalışmalarını, Türkiye ve dünyadaki sosyo-ekonomik dönüşümler ışığında analiz etmektir. Bu yaklaşım Osmanlı'nın son döneminden beri Türkiye'deki sosyal politika çalışmalarının sosyal, siyasî ve ekonomik dinamiklerden yakinen etkilendiğini gösterir.

MEHMET FATİH AYSAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız