Sosyometrinin Türkiye'deki Tarihi

Bu çalışmada sosyometrinin Türk sosyolojisindeki yeri değerlendirilmiştir. Öncelikle sosyometrinin kurucusu John Lévy Moreno'nun sosyometri ile ilgili düşünceleri özetlenmiş ve sosyometrinin Amerikan sosyolojisindeki yerine değinilmiştir. İkinci olarak, Türk sosyologlarının sosyometri ile tanışmaları ve sosyometri üzerine yapılan tartışmalar değerlendirilmiştir. Yine son zamanlarda sosyometrinin disiplinlerarasılık durumu üzerine yapılan tartışmalar da gözden geçirilmiştir.

ABDURRAHMAN ÖZKAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız