Türkçe Sosyoloji Ders Kitapları Hakkında Bibliyografik Bir Değerlendirme

Bu çalışmada sosyoloji eğitiminin en önemli araçlarından birisi olan sosyolojiye giriş ders kitaplarının bibliyografik bir değerlendirmesi amaçlanmıştır. Tespit edilebilen ve incelenebilen eserler, yazarların soyadları baz alınarak alfabetik olarak sıralanmış ve her birisi, muhtevaları, eserlere hakim olan yaklaşım biçimleri, kurguları, üslup ve dil özellikleri bakımından değerlendirilmeye çalışılmıştır.

YÜCEL BULUT

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız