Türkçe Sosyoloji Tarihi Kitapları Literatürü: Eleştirel Bir Değerlendirme

Bu çalışmada, Türkiye’de sosyoloji tarihi alanında yazılmış olan eserlerin eleştirel bir boyutta ele alınması amaçlanmıştır. Makalede ele alınacak olan sosyoloji tarihi ile ilgili eserler, klasik Batı sosyolojisi üzerine yazılmış telif ve tercüme eserler ile sınırlı tutulmuştur. Bir başka ifadeyle, çağdaş sosyoloji ve Türk sosyoloji tarihi üzerine yazılmış kitaplar, makalenin kapsamı dışındadır. Çalışmada ele alınan kitaplar, içerdikleri konulardan hareketle değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, kitapların içeriğini doğru analiz edebilmek açısından, eserin hangi koşullarda yazıldığı ve yazarın genel eğiliminin ne olduğu da dikkate alınan hususlardan olmuştur. Dipnot kalabalığına yol açmamak için doğrudan alıntı yapılan ve gerek görülen yerler haricinde dipnot gösterilmemiştir.

MEHMET ANIK

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız