Ziya Gökalp'e Yeniden Bakmak: Literatür ve Yeniden Değerlendirme

Ziya Gökalp (1876-1924) Türk düşünce ve siyaset dünyasının önde gelen aktörlerinden biri olarak tanınmaktadır. Türk toplumunun sosyolojiyle tanışmasına ve II. Meşrutiyet'ten itibaren Türkçülük akımının doğuşuna öncülük etmiştir. Gökalp, yaşadığı dönemdeki diğer düşünürlerden farklı olarak eserleriyle günümüzde de yaşayan ender düşünürlerden biridir. Kitaplarının ve makalelerin tamamına yakını, özellikle Türkçülüğün Esasları ve Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak isimli eserleri yaygın bir biçimde yayınlanmakta ve okunmaktadır. Bu makalede Gökalp, eserleri, etkileşimleri, siyasal ve ideolojik yaklaşımları, yaşadığı yerler ve koşulları bağlamında değerlendirilecektir. Özellikle Sosyoloji ve Türkçülük hakkındaki eserleri merkeze alınarak hem bu konulardaki görüşleri tanıtılacak, hem de bir yeniden değerlendirmesi yapılacaktır. Ayrıca makalenin sonunda, Gökalp’in eserlerinden ve onun hakkında kaleme alınmış eserlerden oluşan bir bibliyografya da sunulmuştur.

MEHMET KARAKAŞ

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız