Mübeccel Kıray'dan Bize Kalan

Mübeccel Belik Kıray, 1960 sonrasının Türk sosyolojisinde, -nicel sosyoloji- geleneği içerisinde yer alan ve bu anlamda Türkiye'nin toplumsal gerçekliğini kavramaya çalışan en önemli simalardan birisidir. Kıray, Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'ndan sonra dönüşen toplum yapısını ve bu dönüşüm süreci ile birlikte gündeme gelen sorunları irdelemiştir. Değişim sürecinin yönünü temel hareket noktası olarak değerlendiren ve bu bağlamda en genelde toplumsal değişme konusu üzerine eğilen Kıray, dönemin Türk sosyolojisinin diğer önemli figürleri gibi, toplum olarak çağdaşlaşma yönündeki bir toplumsal değişme sürecinin içerisinde bulunduğumuz kabulünden hareket etmiş ve bu bağlamda sosyolojik ilgi alanlarını belirlemiştir. Kıray bu sorunsallar etrafında daha ziyade kırsal kalkınma konusu ile ilgilenmiş ve bu konu etrafında bir çok saha araştırmasını Türk sosyolojisine kazandırmıştır.

FAHRETTİN ALTUN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız