Türkiye'de Sosyolojinin Eleştirel Kapasitesi: Şerif Mardin Üzerine

Bu yazıda Türkiye sosyoloji tarihinin öncü isimlerinden Şerif Mardin'in çalışmaları kavramsal ve teorik temelleri ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Mardin'in düşüncesinin kaynakları ve bağlamı içindeki geliştiği tarihsel süreçlerle ilişkilendirilerek tespit edilmeye çalışılmıştır. Yönteminin epistemolojik temelleri kavramsal tercihleri ve teorik öncülleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Türkiye sosyoloji alanı içindeki konumunu farklılaştıran özellikleri ve eserlerindeki normatif temeller ele alınmıştır. Böylece Türkiye'deki sosyoloji çalışmaları içinde yorumlayıcı eleştirel kapasitenin öncü ismi olarak Mardin'in ürettiği düşünce mirasını anlamak için giriş temaları geliştirilmeye çalışılmıştır.

ALİM ARLI

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız