Kadir Cangızbay ve Türkiye'de Gurvitch Sosyolojisi

Bu yazıda, Kadir Cangızbay'ın Türkiye sosyoloji alanındaki özgün konumunu tespit etmek amacıyla, Cangızbay'ın teorik yörüngesini oluşturan Georges Gurvitch sosyolojisinin genel hatlarına, Gurvitch'den mülhem diyalektik bir sosyoloji anlayışının muhtelif boyutlarına ve onun formüle ettiği sosyolojik praksise odaklanacağız. Ardından da Cangızbay'ın Türk politik hayatına dair sosyolojik tipleştirmelerine ve son olarak Cangızbay'ın entelektüel duruşunun (günümüzde ve bundan sonrası için) Türkiye'deki mevcut sosyoloji alanında ne tür anlamlar taşıyabileceğine odaklanacağız.

HASAN TÜZEN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız