Türkiye'de Yeni Kent Sosyoloji: Murat Güvenç'i Okumak

1980 sonrasında sosyal bilimlerde ilişkisel ontoloji ve eleştirel realizm bağlamında gelişen tartışmalar pek çok bilim alanında ilerletici sonuçlar doğurdu. Kent sosyolojisi bağlamında sosyal tabakalaşma, göç, değişim, sınıf analizleri alanında yeni araştırma programlarının gelişmesi özellikle çarpıcıdır. Murat Güvenç'in çalışmaları, yerel olumsallıklar çerçevesinde ileri kavramsal ve ampirik modellerin/temsillerin inşası bağlamında değerlendirilmelidir. Bu yazıda Güvenç'in teorik ve yöntemsel yönelimi, çalışmaları ilişkisel ontoloji/epistemoloji bağlamında ele alınmakta ve kısaca tanıtılmaktadır.

ALİM ARLI

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız