İçtimaiyat'tan Sosyoloji'ye: İÜEF Sosyoloji Bölümü'nün Tarihine ve Sosyoloji Derslerine Dair

Bu çalışmanın amacı, yaygın olarak 'İstanbul Sosyoloji' olarak anılan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nün tarihini ve Sosyoloji Dergisi isimli süreli yayınını ana hatlarıyla tanıtmaktır. İstanbul Sosyoloji'nin ve Sosyoloji Dergisi'nin kısa bir tarihi, İstanbul Sosyoloji'nin kuruluşundan günümüze kadrosunda yer alan isimler aracılığıyla anlatılmaya çalışılmıştır. İstanbul Sosyoloji'de oluşan ana akımlar ve gelenekler hakkında genel bir fikir vermek için bu isimlerin biyografileri ve temel eserleri yanında bölümde son dönem yapılan çalışmalar da ele alınmıştır.

TÜLAY KARA

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız