Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü

Bu çalışma Osmanlı Devleti'nde medrese ve tekkeler dışında eğitim kurumları hakkında bir literatür değerlendirmesidir. Bahsedilen kurumlar dışında kalan saray eğitimi, kütüphaneler, darüşşifalar, teknik ve meslekî kurumlardaki eğitim literatürü ile sınırlandırılan çalışma, bu alanlarda yapılan belli başlı çalışmaları ihtiva etmektedir. Konular üzerine yapılmış monografiler ve kapsamlı çalışmalar değerlendirilmeye tabi tutulurken diğer çalışmalar sadece liste halinde verilmiştir. Çalışmada öncelikle saraydaki eğitim ele alınmış ve Enderûn Mektebi ile cariyelerin eğitimi üzerine kaleme alınan literatür incelenmiştir. Daha sonra kütüphaneler ve eğitim ile ilgili literatür ele alınmıştır. Üç değişik alanda gerçekleştirilen Osmanlı tıp eğitimi literatürü, darüşşifalar ve tıp medresesi ile özel tıp eğitimi literatürü üzerine yoğunlaşmıştır. Teknik eğitim ve mesleki eğitim literatürü bu çalışmanın son iki konusunu teşkil etmektedir.

SALİM AYDÜZ

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız