Münif Paşa: İntişar-ı Ulûm u Maarife Adanmış Bir Ömür

Bu çalışmada, Osmanlı topraklarında modern eğitim kurumlarının birer birer açılmaya başlandığı, eğitim sisteminde yeni düzenlemelerin yapıldığı Tanzimat sonrası dönemin nev-i şahsına münhasır şartlarında yaşamış, gerek sivil hayatı ve gerek bürokratik yaşamı dolayısıyla Türk eğitim tarihimizde ayrı bir yere sahip olan Münif Paşa'nın eğitim ile ilgili düşünceleri ve faaliyetleri değerlendirilmiştir.

F. SAMİME İNCEOĞLU

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız