XIX. Yüzyılda Osmanlı'da Ortaya Çıkan Farklı Yapı Tipleri

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde yönetim anlayışının ve yaşam şeklinin radikal biçimde değiştiği bir yüzyıl olarak görülmektedir. Yaşam biçimi değişikliğinin en önemli ve kalıcı göstergesi olan yapılar tarihi ve toplumsal belge görevi görmektedir. Bu belgelerden hareketle XIX. yüzyıl içerisinde Osmanlı sosyal yapısının geçirdiği dönüşüm izlenebilmektedir. Yüzyıl içerisinde gelişen ticari, kültürel ilişkilerle birlikte bir kısmı var olan ve yeni anlamlar kazanan, bir kısmı ise hiç olmayan farklı fonksiyondaki yapılar ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda askeri kışla yapıları, resmi yapılar, sanayi tesisleri, okullar, ticaret ve eğlence yapıları ve sağlık kuruluşları inşa edilmiştir. Yaşam biçiminin fiziki mekândaki belgesi olan bu yapılar, diğer yandan yöneticiler tarafından toplumu dönüştürmek amacıyla da kullanılmıştır.

ALİDOST ERTUĞRUL

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız