Sanat Tarihine Mimarlıktan Bakmak: Turgut Cansever ve Doktora Tezi

Bu makalede, Türkiye'nin en önemli düşünür, mimarlarından Turgut Cansever'in sanat tarihinde 1949 yılında yaptığı doktora tezinin serencamı anlatılmaktadır. Türkiye'de ilk sanat tarihi doktorasını hazırlayan Cansever'in, Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nü bitirdikten sonra sanat tarihinde doktora yapmaya nasıl karar verdiği, hangi dersleri aldığı, tez konusunu nasıl belirlediği, tez danışmanı Ernst Diez ile nasıl bir ilişki kurduğu, araştırma gezilerini nasıl gerçekleştirdiği belge¬lerden hareketle anlatılmaktadır. Bütün bunlar ayrıntılı olarak ele alınırken aynı zamanda mimarın karşılaştığı zorluklar, tezin belli çevrelerce nasıl -görmezden gelindiği- ortaya konulmaktadır. Son olarak da, tezin anlamı ve önemi üzerinde durulmaktadır.

FARUK DENİZ

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız