Osmanlı Mimarlığının Metinsel Dili: Mimarlık Tarihi Yazınında Şer'iyye Sicillerinin Yeri

Osmanlı mimarlık tarihi çalışmalarının ana kaynağını mimari yapıların bizatihi kendisi teşkil etmektedir. Mimarlık tarihçileri mevcut yapılara dayanarak Osmanlı mimarlığının gerek form özelliklerini betimlemiş gerekse kuramsal çerçevesini çizmişlerdir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti gibi birçok faaliyetini yazıya dökerek belgelendiren bir imparatorluğun sağlamış olduğu kaynak çeşitliliği bize, mimarlığı düşünürken sadece mevcut yapıları gözlemekten fazlasına ihtiyacımız olduğu hissini vermektedir. Şer'iyye sicilleri gibi genelde hukuk tarihi ve sosyo-ekonomik tarih yazı¬mında kullanılan bir kaynak grubunun içerisinde barındığı bir kısım mimari verilerin mimarlık tarihi yazımında kullanılabilirliğinin denendiği bu çalışma, aynı zamanda mimarlık tarihçileri ve tarihçilerin bir araya geldiklerinde ortaya çıkabilecek sentezle¬rin de küçük bir numunesini teşkil etmektedir. Bununla birlikte Osmanlı tarihi çalışmalarındaki kısmi kaynak çeşitliliği nedeniyle iyi bir senteze ulaşılmak isteniyorsa anlatı literatürünün de mimarlık tarihi çalışmalarında hesaba katılması gerekliliği en azından yazarları için çalışmanın en önemsenen tarafı olmuştur.

TURAN AÇIK

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız