Batı Dillerinde Türk Mimarlık Tarihi Çalışmaları ve Yurt Dışındaki Türk Mimarlık Tarihçilerinin Üretimleri Üzerine

Bu çalışmada, XX. yüzyılın başından günümüze kadar Batı dillerinde Türk mimarlık tarihi üzerine yayımlanan metinlerin, bu yazıda tanımlanmış üç dönem içinde geçirdiği gelişim sürecinin bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirmede Batı dillerinde Türk ve yabancı yazarlar tarafından uluslararası yayınevlerince basılmış kitaplar ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerin bir kısmı incelenmiştir. Bu incelemede üretilen metinlerin biçim, içerik, bağlam ve ajandasının yıllar içerisinde geçirdiği değişim ve bu değişimin etmenleri analiz edilmeye çalışıl¬mış, bu analizlerle birlikte anılan eserlerin alan için önemine ve alana yaptıkları katkıya da kısaca değilmiştir. Amaç, mimarlık tarihi alanında bir asırdan uzun bir süre içinde oluşan külliyatın genel özellikleri hakkında bir soruşturma yaparken, alanın güncel pozisyonu ve Türk mimarlık tarihi üzerine olan güncel çalışmaların niteliği ile ilgili olarak da genel bir değerlendirme yapmaktır.

AHMET ERDEM TOZOĞLU

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız