Türkiye'de Mimarlık Sempozyumları ve Türk Mimarlık Tarihi Bildirileri Bibliyografyası

Mimarlıkta sempozyum geleneğini ve mimarlık disiplini bağlamında değerlendirilebilecek sempozyumları ele alan bu çalışma, aşağıdaki konu başlıkları kapsamında bir düzenleme yoluna gitmeyi hedeflemektedir. - Türkiye'nin Periyodik Mimarlık Sempozyumları - Yıllara Göre Mimarlık Sempozyumları - Düzenleyici Kurumlara Göre Mimarlık Sempozyumları (Üniversite ve Diğer Kuruluşlar Ortaklığında, Mimarlar Odası, Üniversiteler, Diğer Kuruluşlar vs.) Çalışma sırasında ulaşabildiğimiz ve doğrudan mimarlık tarihini ilgilendiren sempozyumların sayısının azlığı, Türkiye'de mimarlık ortamı tarafından doldurulması gereken önemli bir boşluğa işaret etmektedir. Bibliyografya çalışmaları bitmiş çalışmalar değildir. Ancak mimarlık sempozyumlarını ve buna bağlı olarak mimarlık tarihi bildirilerini derlemeyi hedef alan bu çalışma, literatürdeki önemli bir boşluğu doldurma çabası olarak değerlendirilmelidir.

SERAP DURMUŞ

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız