Bosna-Hersek'teki Osmanlı Tarihi Çalışmaları

Osmanlı Bosnasına dair Boşnak tarihçilerin yapmış olduğu akademik çalışmalar, bir eyalet olarak Bosna’nın ne kadar zengin bir tarihi-kültürel birikime sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Osmanlı Bosnasına dair öne çıkan konular, İslamlaşma ve buna bağlı bölgede yaşanan sosyo-kültürel hareketlilik, Osmanlı defterlerinin tasnif ve tahlili, Osmanlı’nın bölgede uyguladığı iktisadi düzen, toprak sistemi ve idari-askerî yapılanma, Osmanlı döneminde Boşnak kimliği ve Osmanlı Türkçesinin Boşnak diline etkileri şeklinde sıralanabilir. Bununla birlikte çalışmaların daha ziyade 15. ve 16. yüzyıla ait olması, belli başlıklar etrafında kümelenmesi ve metodolojik açıdan tahlilden ziyade tasvire yönelinmesi, yeni yöntem ve başlıkların devreye sokulmasını ve 17. ve 18. yüzyıla dair daha çok çalışmanın yapılmasını gerekli kıl- maktadır. Bosna’nın, özellikle Şarkiyat Enstitüsü çevresinde şekillenen güçlü bir tarih yazıcılığı geleneğine sahip olduğu özellikle belirtilmelidir.

FATMA SEL TURHAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız