Historiographie espagnole moderne sur l'Algérie ottomane

Bu çalışma, modern dönem İspanyol tarihyazımıyla ilgili eserlerde özel bir alan teşkil eden "Osmanlı Cezayiri"; hakkında XVI. yüzyıl ile XIX. yüzyılın başlarına kadar olan dönem arasında İspanyol tarihçiler tarafından yazılanlara kısa bir tarihî yaklaşımdır. Onlar yayılmacı bir bakış tarafından, fakat aynı zamanda Cezayir korsanlığını durdurma konusunda İspanya'nın başarısızlığının bir sonucu olarak hayalkırıklığı hissiyle nitelendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, onların içeriğini ortaya koymak ve bu bağlamda İspanyol zihniyetinin gelişimini analiz etmektir.

ISMET TERKI-HASSAINE

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız