İstanbul Kütüphaneleri Tarihine Dair Araştırmalar

İstanbul kütüphaneleri tarihi araştırmaları XIX. yüzyılın sonlarında başlamış ve XX. yüzyılın başlarından itibaren gelişerek bilimsel bir disiplin alanı olma yolunda ilerlemiştir. Özellikle de bu alanın akademik bir disiplin içerisinde araştırılmasında Süheyl Ünver, Müjgan Cunbur ve İsmail Erünsal öncülük etmişlerdir. Dolayısıyla bu üç akademisyenin Osmanlı vakıf kütüphaneleri üzerindeki çalışmaları etraflıca tanıtılmış ve diğer araştırmalar da bibliyografyada gösterilmiştir.

BİLGİN AYDIN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız