Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi İstanbul'unda Türk Makam Müziği Eğitimi

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi İstanbul’unda Türk Makam Müziği eğitimi veren kurumların ve yapılan çalışmaların ele alındığı bu metinde öncelikle Osmanlı dönemi İstanbul saraylarında Türk Makam Müziği eğitimi veren kurumlar incelenmiştir. Tekkeler, özellikle de Mevlevihaneler Türk musikisi alanında yapılan bilimsel çalışmalar, birçok bestekâr, saz ve ses sanatkârlarının yetiştirilmesi bakımından bir nevi konservatuar niteliği taşımakta, birçok musiki bilgini ve bestekârın yetişmesini sağlamaktadır. XX. yüzyılın başlarından itibaren İstanbul’un çeşitli semtlerinde tanınmış hocaların evlerinde musiki toplantıları yapılır. Bu evlerin bir konservatuar niteliği taşıması bakımından önemi vardır. XX. Yüzyılın Başları ve Cumhuriyet Dönemi İstanbul’da Türk Musikisi Alanında Faaliyet Gösteren Kurumlar başlıklı son bölümde ise bu dönemde yapılan çalışmalar, musiki faaliyetleri, önemli isimler, kurumlar, cemiyetler incelenmiştir.

AYŞEN KAYA KARABIYIK Ayşen Kaya Karabıyık

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız