Habitat II Tartışmaları ve İstanbul'da Toplumsal Dönüşüm

3-14 Haziran 1996 tarihinde İstanbul’da yapılan Habitat II toplantısında konut ve barınma sorunu küresel bir zeminde tartışılmıştır. Bu toplantının öncesi ve sonrasında İstanbul şehri kapsamlı bir toplumsal ve mekansal dönüşüm yaşamıştır. Bu yazıda önce kentsel siyaset ve kentsel ekolojideki güncel eğilimler tartışılmakta daha sonra Habitat toplantılarının tarihi ve içeriği özetlenmeye çalışılmaktadır. Daha sonra bu konular çerçevesinde İstanbul’un toplumsal ve ekonomik dönüşümü ve konut politikalarındaki güncel eğilimler eleştirel bir çerçevede değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili mevcut literatür metinde değerlendirilmiş, ayrıca metin sonunda Habitat II ile ilgili seçici bir bibliyografya verilmektedir.

ALİM ARLI

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız