İstanbul'a Adanmış Bir Hayat: Çelik Gülersoy

Çelik Gülersoy, gerçekleştiği projeler, onarımlar ve yaptığı yayınlarla özellikle İstan- bul’un tarihsel mirasının korunması, gelecek nesillere aktarılması ve İstanbullu olma bilincinin geliştirilmesinde büyük hizmetleri olmuş bir görev adamıdır. Üstelik yitip giden değerlerimize (Hidiv Sarayı, Fenerbahçesi, Emirgan Korusu vb. eserlere, parklara) sadece sahip çıkmamış, onarılan bu eserlere yeni fonksiyonlar vererek halkın kullanımına sunmuş ve böylelikle günümüzde de hâlâ yaşayan mekanlar haline gelmesini sağlamıştır. Ayrıca bu parklarda dolaşan, tarihî eserlerde çay-kahve içebilen İstanbullulara da, bu mekanları gezerken o dönem ve yapıları hakkında bilgi edinme olanağı sunmuştur. Gülersoy’un İstanbul’a verdiği hizmetler 1970-2000 yılları arasında gerçekleşmiştir. Özellikle 70’li yıllar gibi, insanların gelecekle ilgili ümitlerinin yitip gittiği, anarşi sebebiyle her gün onlarca insanın öldürüldüğü, kimlik kaybına uğramış, sağlıksız kentleşme ile sorunları gittikçe artan bir İstanbul’da Gülersoy yaptıklarıyla, belki de insanlara her şeyin bitmediği mesajını vermektedir. Bu anlamda yaptığı hizmetler ve çalışmalarının tarihsel, kültürel etkilerinin yanısıra, toplumun psikolojisi üzerinde de olumlu etkileri olmuştur.

NURİYE ÖZLEM ÇUHADAR

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız