Türk'ün Felsefe ile Yüzyıllık İmtihanı: Felsefeye Giriş Kitapları Üzerine Bir İnceleme

Cumhuriyet döneminde telif edilen Felsefeye Giriş kitaplarına, Türkiye Cumhuriyeti deneyiminin felsefe aynasındaki bir izdüşümü olarak da bakılabilir. Bu inişli çıkışlı serüven boyunca kafası karışık ve mütereddit görünen, ancak bir biçimde Türkçe düşünüp konuşmayı sürdüren bir zihniyetin içine düştüğü krizler, geçirdiği merhaleler ile siyasi, sosyal, kültürel ve dini açıdan yaşanan sancılı değişim süreci diğer disiplinler gibi doğal olarak Felsefeye Giriş metinlerine de çeşitli derecelerde yansımıştır. Bu çalışmada Harf İnkılabından itibaren 1928-2012 yılları arasında yeni harflerle basılan ve başlığında doğrudan doğruya Felsefeye Giriş ibaresi bulunan veya anlamca aynı işlevi gören Cumhuriyet dönemi Felsefeye Giriş kitaplarının genel bir değerlendirmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda taranan ve telif-tercüme toplam sayısı yüzü aşan Felsefeye Giriş literatürünün standartlaşmış içeriği (önsöz ve ‘içindekiler’ kısmı, bölüm başlıkları, felsefenin tanımı, mahiyeti, insan hayatındaki yeri ve önemi, temel problemleri, ayrıldığı alt başlık ve disiplinleri) incelenmiş, Cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli dönemlerden geçerek şekillenen bu birikim kronolojik farklılıklar açısından dört dönemde, türsel farklılıklar açısından ise beş farklı grupta ele alınmış, her grup için seçilen kitaplardan örnekler verilmiştir.

İSHAK ARSLAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız