Türkiye'de Bilgi Felsefesi Çalışmaları

Türkiye’de bilgi felsefesi çalışmalarını, genel olarak felsefe çalışmaları kapsamında değerlendirmek gerekir. Tarihsel açıdan bakıldığında, temel felsefi disiplinlerin orijini sayılan İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün katı ve yanlı tutumunun izlerini taşıyan bilgi felsefesi çalışmalarının, yalnızca son yirmi yılda kabuk değiştirmeye başladığı görülmektedir. Bu yazıda, tarihsel seyrini göz önünde bulundurmak suretiyle bilgi felsefesi çalışmalarının geçmişi ve geleceği tartışılmaktadır. Tartışmanın bir devamı olarak da, Türkiye’de artık gelenekselleşmiş olan İlkçağ, İslam Ortaçağı ve Yeniçağ filozoflarının bilgi anlayışları üzerine yapılan dağınık çalışmaların, yerini problem odaklı ve metodolojik açıdan sistemli çalışmalara bırakmak durumunda olduğuna dikkat çekilmektedir.

NEBİ MEHDİYEV

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız